På flukt nok en gang

0
643
refugees1unrwa

refugees1unrwa
20.06.13 – Verdens flyktningdag, som markeres hvert år den 20. juni, retter i år søkelyset mot familier rammet av krig. Over 42 millioner mennesker verden rundt har blitt fordrevet fra sine hjem og lokalsamfunn, og i år ber FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) alle om å hjelpe en familie på flukt.

En av verdens mest alvorlige pågående humanitære kriser er konflikten i Syria. Nær 100.000 menneskeliv har gått tapt, og over 2,5 millioner mennesker har blitt tvunget på flukt fra sine hjem, enten innenfor syriske grenser eller til et av Syrias naboland.

Det er alltid en menneskelig tragedie når en person må flykte fra sitt hjem, men det er spesielt én gruppe som har gjennomgått særdeles mye, og som nå nok en gang frykter for sine liv. Palestinaflyktninger i Syria, som til sammen tilsvarer rundt en halv million av de fem millioner flyktningene fra Palestina i regionen, befinner seg nå i en uutholdelig situasjon uten noe sted å søke ly.

Før borgerkrigen i landet brøt ut kunne palestinaflyktninger i Syria leve i relativt stabile og trygge forhold. Nå sliter derimot mange å forbli nøytrale som følge av handlinger fra begge parter i krigen. I tillegg har de blitt utsatt for målrettede angrep, og finner det ekstremt vanskelig å flykte landet. Libanon er praktisk talt deres eneste alternativ nå, og der blir de møtt av overbefolkede leirer og dårlige levekår. Jordan, et land der andelen palestinaflyktninger allerede tilsvarer nær halvparten av den totale befolkningen, har stengt sine grenser for Palestinere på flukt fra Syria.

refugees2unrwa

Familier fra Palestina har ventet på å få vende tilbake til sitt hjemland siden de mistet både hjem og levebrød under krigen i 1948. Den uoppklarte situasjonen har berørt hele regionen i mange tiår, og palestinaflyktninger må stadig takle å bli bortvist og fordrevet fra sine nye hjem.

Mange familier har måttet flykte flere ganger, kanskje for første gang i 1948 eller etter Seksdagerskrigen i 1967, så fra Irak og nå igjen i 2013 fra Syria. Uansett om konflikten løses er fremtiden for palestinaflyktninger i landet usikker.

«Måned etter måned vokser stadig avstanden mellom oss og våre hjem, men vi har ikke mistet håpet om å vende tilbake. På tross av all lidelsen vi har måttet takle siden 1948 er palestinaflyktninger utrolig motstandsdyktige, tålmodige og positive. Utdanning for folk i leirene er en måte å overvinne våre sorger», forteller Amal, flyktning og frivillig lærer i en av flyktningleirene til FNs hjelpeorganisasjon for palestinaflyktninger (UNRWA) utenfor Damaskus.

Mer informasjon:
UNHCR: Høyeste antall flyktninger i verden på 18 år
UNHCR: Bruk 1 minutt på å hjelpe en familie på flukt
UNRWA: Oppdateringer på Syria-krisen