FNs spesialrapportører sier borelisenser undergraver Norsk grunnlov 

To menneskerettighetseksperter i FN påpeker at den norske grunnlovfestede retten til sunt miljø er meningsløs dersom høyesterett gir regjeringen tillatelse til borelisenser i Barentshavet.

Spesialrapportørene publiserte en kronikk i aftenposten om det viktige klimasøksmålet som foregår i norsk høyesterett.

Norske miljøorganisasjoner saksøker nemlig den norske stat for det de mener er brudd på den grunnlovfestede retten til et sunt miljø. Marcos Orrelana er FNs spesialrapportør på farlige stoffer og avfall, og sammen med David Boyd, spesialrapportør på menneskerettigheter og klima, har de sendt inn en amcius curiea til norsk høyesterett i forbindelse med søksmålet.

Foto: FN – Marcos Orellana

«Dersom Norge godkjenner en aktivitet som resulterer i millioner av tonn med skadelig utslipp, da er den grunnlovfestede retten til et sunt miljø meningsløs. Og det, i en tid hvor verden står overfor de største miljøutfordringene noensinne,» skriver Orrelana og Boyd i sin rapport.

Foto: FN – David Boyd

Klimahelt eller klimaskurk?

I kronikken publisert i aftenposten stiller spesialrapportørene spørsmålet om Norge er en klimahelt-, eller skurk. De understreker at Norge har både et ansvar, og de nødvendige ressursene for å imøtekomme klimautfordringene.

«Gitt Norges ressurstilgang, landets historiske og aktuelle rolle som storprodusent av olje samt drivhusgassutslipp per innbygger høyt over det globale gjennomsnittet, har landet et relativt stort ansvar til å imøtekomme klimaforpliktelsene. Norge har også den nødvendige kapasiteten.»

Videre påpeker de at saken er et symbol på de utfordringene mange land møter i arbeidet for det grønne skiftet, siden eksisterende globale reserver av olje, gass og kull ikke kan brennes uten å overskride de avtalte temperaturmålene i Parisavtalen.

«Både betydelig mindre velstående land som Belize og Costa Rica, og økonomiske fordelaktige som Frankrike og New Zealand, har allerede stanset videre leting etter olje og gass for å bremse klimaendringene,» skriver rapportørene.

Og fortsetter med at «nettopp derfor vil avgjørelsen fra Norges Høyesterett ha en varig innvirkning også utenfor landets grenser. Den vil belyse hvorvidt, og hvordan, menneskerettigheter kan forenes med petroleumsvirksomhet i en verden som står overfor en enorm klimakrise. Ønsker Norge å forsterke, eller lindre denne krisen?»

Foto: FN

FNs spesialrapportører utnevnes av menneskerettighetsrådet. De er uavhengige, men utfører mandater for FN for å vurdere menneskerettigheter og deres status over hele kloden.

Sultestreik

En av partene som saksøker den Norske stat har innledet en sultestreik under de pågående rettsmøtene. Jonas Kittelsen, som deltar i sultestreiken, sier at formålet er å «tiltrekke medienes oppmerksomhet for rette søkelyset mot klimakrisens alvor, og å påpeke dobbeltmoralen fra den norske regjering.»

Les også: Guterres til Nordisk Råd – Bærekraftig utvikling i fare

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19