FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson vil bryte tabu vedrørende sanitære forhold.

0
661
water

water
02. SEPTEMBER, 2013- FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson åpnet Verdens Vannuke i Stockholm, Sverige, med en lidenskapelig tale hvor han uttalte at ”det er selvforklarende at det å arbeide for en løsning på kriser vedrørende vann og sanitære forhold er viktig for bekjempelsen av sykdommer og fattigdom. Dette er essensielt for å legge til rette for et verdig liv for milliarder av mennesker over hele verden.”

Verden over mangler en av ti tilgang til rent drikkevann, mens en av tre mangler tilgang til tilstrekkelige sanitære forhold. Eliasson sa i sin tale: ”vi må bryte tabuene rundt dette temaet” og “argumentene for å fortsette, og øke fokuset på sanitære forhold som en del av en bærekraftig utvikling er overbevisende”.

Eliasson benyttet muligheten til å påpeke hvordan tilgjengelighet til vann og tilstrekkelige sanitære forhold vil sikre kvinner og jenter verden over. Han forklarte at ”rapporter fra Bihar, India og andre steder viser at mange voldtekter finner sted når kvinner forlater sitt hjem for å gå på toalettet eller for å dekke andre basisbehov”.

Eliasson kom med disse bemerkningene i begynnelsen av Verdens Vannuke som varer i en uke i Stokholm. I løpet av denne uken vil byråer, frivillige organisasjoner, bedrifter og myndigheter møtes for å diskutere løsninger for noen av verdens mest pressende problemstillinger vedrørende vann.