FN-eksperter: – Diskrimineringen av rom må stoppes

0
737
Roma

Roma

Alle land, og spesielt de med rombefolkninger, bør markere minnedagen for folkemordet på rom ved å “forplikte seg til å ta et oppgjør med dagens hat og vold mot, og diskriminering av, rom, og ved å finne reelle løsninger på den vedvarende utestengingen de utsettes for,“ sier to FN-eksperter på minoritetsspørsmål og rasisme, rasediskriminering, fremmedhat og beslektet intoleranse.

FNs uavhengige ekspert på minoritetsspørsmål, Rita Izsák, som selv er av ungarsk romopphav, sier at det ikke gjøres nok for å bekjempe ”en tiltagende bølge av fiendtlighet og diskriminering mot romfolk i Europa, en utvikling som er en skam for samfunnet.”

– Historisk har folkemord i Europa begynt med umenneskeliggjøring av de andre; med å anklage dem for samfunnsproblemer, latterliggjøre deres annerledeshet, ekskludere dem, samle dem i gettoer og stemple dem som onde, skitne og uverdige de rettighetene og mulighetene andre tilbys. Nesten 70 år etter holocaust gjennomgår mange medlemmer av romfolket i store deler av Europa alt det ovennevnte på daglig basis, sier Izsák.

Spesialrapportøren for rasisme, rasediskriminering, fremmedhat og beslektet intoleranse, Mutuma Ruteere, etterlyser økt bevissthet og flere tiltak for å takle disse utfordringene.

– Å undervise om roms historie i skolene, inkludert om folkemordet de ble utsatt for under nazi-regimet, er avgjørende for å imøtegå de vedvarende fordommene som gir næring til rasisme og intoleranse mot dem. Det samme er tiltak for å informere og bevisstgjøre befolkninger om roms identitet og kultur, sier Ruteree.

Minnedagen for folkemordet på rom, eller ‘Pharrajimos’ på romanés, markeres hvert år den andre august.  Rundt 3.000 medlemmer av rom og Sinti ble drept natta mellom andre og tredje august 1944, da “sigøynerleiren” ble likvidert etter ordre fra Reichsführer SS Heinrich Himmler. Det anslås at Europas rombefolkning teller opp mot 12 millioner mennesker, mens større rombefolkninger også fins i Latin-Amerika og andre regioner; de fleste av dem lever på utkanten av samfunnet.

Foto: EU-kommisjonen. Musikere fra rom opptrer på et EU-arrangement.

Følg United Nations Nordic på Facebook