Forsvaring av rettigheter forblir en farlig aktivitet

0
633


11. MARS, 2014 – » Forsvaring av rettigheter forblir en farlig aktivitet, ettersom rommet det sivile samfunn og menneskerettighetsforsvarere operer i krymper i mange land «, advarer FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforsvarere Margaret Sekaggya i en uttalelse.

Spesialrapportøren uttrykte dyp bekymring under presentasjonen av hennes siste rapport til FNs menneskerettighetsråd, etter seks års overvåking, rapportering og rådgivning om situasjonen for menneskerettighetsforkjempere verden over.

Kontinuerlige overgrep mot menneskrettighetsforkjempere skjer i regi av både statlige og ikke-statlige aktører, og involverer alt fra trusler og kriminalisering til torturering og drap.

«Jeg har observert utviklingen av sofistikerte former for å kvele stemmene til forsvarere, inkludert anvendelsen av juridiske og administrative bestemmelser eller misbruk av rettssystemet for å kriminalisere og stigmatisere aktiviteter i det offentlige rom», sa Sekaggya.

Som uavhengig ekspert understreket hun at «denne utviklingen ikke bare truer den fysiske og psykiske integriteten til menneskerettighetsforkjempere og undergraver deres arbeid, den innfører også et fryktklima i samfunnet forøvrig».

«Forsvar og fremming av menneskerettigheter er en legitim og modig aktivitet som er nødvendig for å sikre at lokalsamfunn nyter godt av rettigheter og realiserer sitt potensial», sa hun.

Sekaggya bemerket også med bekymring at hun har mottatt rapporter om menneskerettighetsforkjempere som har fått trusler og represalier for å ha vært i kontakt med FN, dets mekanismer og representanter innen internasjonale menneskerettighetsorganer.

«Jeg synes det er dypt urovekkende at mange forsvarere ikke tør å melde inn saker til FNs uavhengige eksperter av frykt for sin egen og familiens sikkerhet», sa hun. «Forsvarere bør være i stand til å ha sikker og uhindret adgang til internasjonale menneskerettighetsorganer».

Eksperten oppfordret stater om å legge til rette for juridiske, institusjonelle og administrative rammer for menneskerettighetsforsvarere som sikrer deres tilgang til rettferdighet og som gjør slutt på straffefrihet for overgrep mot forsvarere.

«Forsvarere kan spille en nøkkelrolle beskyttelsen av demokratiske verdier og sikringen av et åpent, pluralistisk og deltakende samfunn i tråd med prinsippene om rettssikkerhet og godt styresett.»