Giverkonferanse for jordskjelvsofre

0
203
UN-SYRIA-EARTHQUAKE
Et barn står mellom telt i en nyetablert leir for fordrevne familier i A'zaz, nordvest i Syria. © UNICEF/Joe English

Den 20. mars vil EU-kommisjonen og det svenske formannskapet i EUs råd være vertskap for en internasjonal giverkonferanse i Brussel for å støtte befolkningen i Türkiye og Syria som er rammet av de nylige ødeleggende jordskjelvene.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er vertskap for Europakommisjonen, og Sveriges statsminister Ulf Kristersson for det svenske formannskapet i Rådet. Giverkonferansen er organisert i samarbeid med tyrkiske myndigheter. Den vil være åpen for EUs medlemsstater, kandidatland og potensielle kandidater, naboland og partnerland, G20-medlemmer – med unntak av Russland – medlemsstatene i Gulfsamarbeidet, samt FN, internasjonale organisasjoner, humanitære aktører og internasjonale og europeiske finansinstitusjoner.

Samler seg for å støtte de overlevende

– Seks uker etter de ødeleggende jordskjelvene i Türkiye og Syria, kommer vi sammen for å støtte de overlevende etter denne tragedien. Vår solidaritet vil fortsette å være like sterk som den var i de første timene etter jordskjelvet. Folket i Türkiye og Syria bør vite at vi er med dem i det lange løp. Jeg inviterer alle nasjoner og alle givere, offentlige og private, til å bidra med og hedre minnet om de tapte livene, heltemotet til de første respondentene og viktigst av alt å sammen bygge en bedre fremtid for de overlevende, Ursula von der Leyen.

Jordskjelvene i Türkiye og Syria er en katastrofe av historiske proporsjoner. Jeg er trist over tapet av liv og hjem, og de menneskelige lidelsene. Konsekvensene er virkelig forferdelige. Som president for Rådet for Den europeiske union vil Sverige gjøre alt i vår makt, sammen med EU og internasjonale partnere, for å hjelpe de berørte i de neste fasene av rehabilitering og tidlig gjenoppretting, Ulf Kristersson.

Bakgrunn

Den internasjonale giverkonferansen vil bli holdt samtidig som European Humanitarian Forum, som blir arrangert 20. og 21. mars 2023 av Europakommisjonen og det svenske rådets formannskap. Forumet vil finne sted i sammenheng med kraftig økende humanitære behov og endrede geopolitiske realiteter. Det vil gi en plattform for europeiske aktører og det internasjonale samfunnet for å diskutere pågående humanitære utfordringer, inkludert det humanitære finansieringsgapet og behovet for å utvide giverbasen.

I tillegg til den internasjonale giverkonferansen, vil EU 14.-15. juni være vertskap for den 7. Brussel-konferansen om Syrias og regionens fremtid.