Tusenårsmålene: Politikere skal redde millioner av gravide og nyfødte innen 2015

0
637

En gruppe politiske ledere lovet i New York i dag tiltak for å redde 10 millioner mødre og nyfødte i de fattigste landene innen 2015. Det skjedde etter at statsminister Jens Stoltenberg la fram den første årsrapporten fra Den globale helsekampanjen.

– Årsrapporten fra Den globale helsekampanjen viser at de økte investeringene i helse – en dobling siden 2000 – har gitt resultater, sa Stoltenberg. Han viste til at mer enn 2 millioner mennesker nå mottar behandling mot AIDS, at den kraftige økningen i effektive malariatiltak fører til dramatisk nedgang i barnedødeligheten og at dødsfall på grunn av meslinger er blitt redusert med 68 prosent siden 1999.

– Men rapporten tar også til orde for at det haster med effektiv internasjonal handling for å trappe opp arbeidet med FNs mål om å redusere mødre- og barnedødelighet innen 2015, sa statsministeren. For å redde 3 millioner mødre og 7 millioner nyfødte – og dermed oppfylle målene – vil det trengs ytterligere 2,4 milliarder US dollar i 2009 og så mye som 7 milliarder i 2015, påpekte han.

Som svar på dette forpliktet regjeringssjefer og helseledere seg til å reise internasjonal støtte for sterkere helsesystemer, blant annet rekruttering og utdanning av mer enn 1 million helsearbeidere.

Blant de konkrete forpliktelsene er den britiske statsministeren Gordon Browns løfte om nær 1 milliard dollar i støtte til helseplaner i åtte land de nærmeste tre årene. Verdensbankens president, Robert Zoellick, lover å utplassere nye ekspertgrupper i Afrika de nærmeste månedene, for å hjelpe noen av de fattigste landene med å styrke sine helsesystemer når det gjelder mødre-, nyfødt- og barnehelse.

Les mer om dette på den norske regjeringens hjemmesider.

Den norske statsministeren Jens Stoltenberg, den britiske statsministeren Gordon Brown og Bill Gates fremla ny rapport om gravides og nyfødtes helse. (UN Photos/ Mark Garten)