Internasjonal dag for bemannet romfart

0
815
alt

altFNs generalforsamling har erklært at 12. april skal være internasjonal dag for bemannet romfart.12. april 1961 ble det første bemannede romskipet med astronauten Yuri Gagarin skutt ut i verdensrommet fra det daværende Sovjetunionen.

Dagen skal brukes til å minnes de viktige bidragene romforskning og teknologi har gitt til utvikling av velferd, og skal tjene til å til å videreføre mål om å beholde oppsyn over verdensrommet med fredfulle hensikter.

Utforskning i rommet har tjent forskning i meteorologi, landbruk, biologi og fysikk. Romforskning har slik også bidratt i kampen mot klimatiske forandringer, forørkning og mangfoldstap.