Generalsekretærens budskap på den internasjonale ungdomsdagen

0
641

12. august 2008

Selv om vitenskapen bak klimaendringene er komplisert, er faktaene enkle: verden beveger seg mot en usikker framtid. Dette så jeg selv i fjor da jeg besøkte Sydpolen, hvor eldgammel is smelter mye fortere enn vi lenge har trodd at den kom til å gjøre. Hvis ikke vi gjør noe med dette voksende problemet, kan framskrittene vi hittil har gjort for å nå tusenårsmålene være forgjeves, og dette kan ha innvirkning på fred og sikkerhet. Hvis vi ikke foretar radikale endringer i levemønstrene våre, kan det godt hende at innen dagens ungdommer når min alder vil verden være et heller ugjestfritt sted.

Temaet for årets internasjonale ungdomsdag er ”Ungdom og klimaendring: tid for handling”. Dagens ungdommer vil bære kostnadene av klimaendringene, på grunn av den uheldige arven de har fått. I utviklingsland er ofte unge—særlig jenter og unge kvinner—ofte ansvarlige for å drive jordbruket, finne vann og samle inn brensel. Disse oppgavene vil bli vanskeliggjort – og vil dermed ta mer tid fra utdanning eller andre produktive aktiviteter – etter hvert som klimaendringene påvirker tilgangen til vann, jordbruksproduksjon og økosystemers overlevelse.

Likevel er det mulig for ungdommen å bidra i kampen allerede nå. De er erfarne i å spre nye vaner og teknologier. De er tilpasningsdyktige og kan raskt gjøre miljøvennlige livsstiler og karrierevalg til en del av sitt hverdagsliv. Ungdom bør derfor bli gitt en sjanse til å være en aktiv del av beslutningstakningen på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. De kan også aktivt støtte initiativ som fører til at omfattende lover blir vedtatt.         

Nå som verden søker etter å omfavne mer bærekraftige former for energi, inkludert fornybare ressurser, vil vi trenge denne ungdommelige innstillingen. Overgangen til en lavkarbonøkonomi som vi håper unge mennesker vil oppleve i sin livstid gir store muligheter. Ikke minst vil den økonomiske veksten som kommer på grunn av ren energi og teknologisk innovasjon skape jobber som kan hjelpe til å løse det alvorlige globale problemet med arbeidsløshet blant ungdom.    

På den internasjonale ungdomsdagen oppfordrer jeg ungdom over hele verden til å bruke sin energi og gode ideer til å skape en tryggere, mer bærekraftig planet.

av Ban Ki-moon