¾ av syrere vil trenge nødhjelp i 2014.

0
611
Syria refugees

 

Syria refugees

16. DESEMBER, 2013 – En ny rekord er nådd: aldri tidligere har FN etterspurt mer pengestønad til en enkelt konflikt enn til Syria. Mens situasjonen i Syria forverres står FN overfor tall som viser at nesten 3/4 av syrere vil trenge nødhjelp i 2014. FN appellerte med dette til sine donorer, og spurte om den rekordhøye summen: $6.5 milliarder, eller over 40 milliarder NOK.

Responsplanene for 2014 ble i dag lagt frem for donorene i Genève. Planene ble presentert på vegne av FN-byråer og frivillige organisasjoner av FNs nødhjelpskoordinator Valerie Amos, og FNs høykommissær for flyktninger António Guterres. De to organisasjonene de representerer leder den internasjonale humanitære responsen i Syria og nærliggende områder.

«etter hvert som vi ser fremover mot det fjerde året av denne skrekkelige krisen, ser vi at nesten ¾ av syrere vil trenge humanitær nødhjelp i 2014. Med hjelp fra det internasjonale samfunnet, FN, Røde halvmåne og andre frivillige organisasjoner, vil vi fortsette å levere livsviktig nødhjelp og forsøke å beskytte vanlige menn, kvinner og barn som er en del av konflikten,» sa Valerie Amos.

«Vi står overfor en skremmende situasjon hvor, ved slutten av 2014, en vesentlig større andel av den syriske befolkning kan være internt fordrevet eller ha behov for hjelp, enn andelen som ikke behøver hjelp,» sa Guterres. «Dette overstiger noe vi har sett i løpet av mange, mange år, og gjør behovet for en politisk løsning desto større.»

Han la til: «for øyeblikket er det av livsviktig nødvendighet at den internasjonale humanitære responsen støttes. Massiv internasjonal solidaritet er svært viktig, ikke bare for å støtte lidende syrere, men også for landene som har vært så sjenerøse å ta inn flyktninger. Krisen i Syria har en dramatisk innvirkning på deres økonomi, samfunn og deres sikkerhet.»

Over 2.3 millioner personer har flyktet fra Syria siden begynnelsen av konflikten i mars 2011, en av de største flyktninger utvandringene i nyere historie. Støtte til de omliggende landene inkluderer hjelp til samfunn som huser flyktninger i Egypt, Irak, Jordan, Libanon og Tyrkia. Disse landene hjelper til med å dekke grunnleggende behov som husly, beskyttelse og annen essensiell støtte.

Amos la vekt på at for å ende lidelsene for godt, trengs en politisk løsning. «Som humanitære, må vårt fokus være på å fortsette å gjøre alt vi kan for nå mennesker med livreddende og opprettholdende nødhjelp. Dette inkluderer mobiliserende finansiering og å oppfordre alle som har påvirkningskraft overfor partene i konflikten til å sikre flyten av nødhjelp og beskyttelsen av sivile,» sa Amos.