Generalsekretærens budskap: FN-dagen

0
759

På dette 63. jubileet for vår organisasjon, feirer jeg FN-dagen sammen med deg.

 

Dette er et viktig år i livet til FN. Vi har nettopp kommet halvveis i kampen for å nå målsettingene til Tusenårsmålene- vår felles visjon om å bygge en bedre verden i det 21. århundre. Vi ser tydeligere enn noen gang at truslene i det 21. århundre berører alle. Klimaforandring, spredning av sykdom og dødelig våpen, samt terrorisme krysser alle landegrenser. Hvis vi vil fremme de globale fellesgodene, må vi sikre globale, offentlige goder.

 

Mange land er fortsatt ikke på vei til å nå Tusenårsmålene innen måldatoen i 2015. Jeg er også dypt bekymret for virkningen av den globale økonomiske krisen. Aldri har ledelse og partnerskap vært viktigere. Dette gjør vår suksess ved toppmøtet for Tusenårsmålene i september enda mer bemerkelsesverdig.

 

Vi har samlet en bred koalisjon for endring. Regjeringer, administrerende direktører og det sivile samfunn. Vi har et enestående engasjement i løfter og partnerskap for å hjelpe verdens fattige. Vi har ikke det ferdige tallet enda, men totalbeløpet som er lovt for Tusenårsmålene kan overstige USD 16 milliarder.

 

Partnerskap er veien til framtiden. Bare se på framskritt innen bekjempelse av malaria. Våre globale innsats har gjort at vi kan kontrollere en sykdom som dreper et barn hvert 30. sekund. Dette blir gjort ved hjelp av fokusert planlegging. Større finansiering. Koordinert global styring. Vitenskap og teknologi på høyeste nivå.

 

Vi trenger modeller som disse til å takle andre utfordringer, blant annet klimaendringer, som vi diskuterer på konferanser på Poznan og København. Vi trenger dem for å oppnå alle de andre Tusenårsmålene.

 

La oss fortsette å bygge på dette på veien fremover. Det er ingen tid å miste. FN må levere resultater for en tryggere, sunnere, mer velstående verden. På denne FN-dagen, ber jeg alle samarbeidspartnere og ledere om å gjøre sin del og holde løftet.