Generalsekretærens budskap: Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk

0
642

Palestinerne har blitt berøvet for sine rettigheter, inkludert retten til selvbestemmelse og egen stat i mer enn 60 år. Israelere lever med en konstant følelse av usikkerhet. Det finnes bare en måte å ta seg av slike legitime rettigheter og redsler: en fredsavtale som resulterer i en slutt på okkupasjonen, en ende på konflikten, og opprettelsen av en palestinsk stat som eksisterer side om side med staten Israel.

Israelske og palestinske ledere relanserte bilaterale forhandlinger for ett år siden på Annapolis. De ble enige om å prøve å nå en fredsavtale innen slutten av 2008. Jeg angrer på at slike mål tilsynelatende er vanskelige å oppnå. På den annen side har partene oppnådd å skape tillit og et rammeverk der ingen av disse eksisterte for to år siden. Vi må ikke glemme disse bragdene. Jeg roser forpliktelsene til president Abbas og utenriksminister Livni i Sharm al-Sheik tidligere denne måneden for å fortsette samtalene til neste år, og for å oppnå en full og endelig avtale. Denne prosessen må løse de permanente forholdene i Jerusalem når det gjelder bosettinger, grenseoverganger, flyktninger, sikkerhet og vann.  

Min største nåværende bekymring gjelder situasjonen på bakken. Jeg vil innstendig be Israel om å stoppe all aktivitet når det gjelder bosettinger, fjerne utposter, åpne palestinske institusjoner i Øst-Jerusalem, og ende unilaterale handlinger i Jerusalem, som ødeleggelser og utkastninger, som endrer status quo. Jeg ser Israels bekymringer når det gjelder sikkerhet. Men det forbedrede sikkerhetssamarbeidet må lede til å oppheve stengingen av Vestbredden for å bedre stabiliteten og sikre en nødvendig oppsving for den palestinske økonomien.

Situasjonen på Gaza-stripen er av alvorlig karakter. Jeg ber om umiddelbare tiltak for å oppheve stengingen av Gaza- stripen, som leder til at grunnleggende forsyninger ikke når frem til befolkningen og underminerer menneskelig verdighet. Og jeg fordømmer rakettangrep på det sterkeste. Veien fremover er for alle parter å respektere våpenhvilen som er forhandlet gjennom Egypt. Jeg ber Israel om å tillate nødvendige forsyninger å nå befolkningen, å sikre tilgang for humanitære arbeidere, og lette forsinkede FN-prosjekter. Jeg ber også Hamas og alle palestinske parter om å jobbe sammen for å forene Gaza- stripen og Vestbredden innenfor rammeverket av den palestinske autoriteten.

Vi har hatt mange vanskeligheter det siste året. Men det har vært en viktig tid for å tilrettelegge for fred. 2009 må bli året disse forberedelsene førte frem. La oss alle jobbe konstruktivt, uttrettelig og konsekvent for en rettferdig, forståelig, varig og rask løsning på spørsmålet om Palestina.