Generalsekretærens budskap på den internasjonale AIDS-dagen

0
662

1. desember 2009

Flere områder i verden viser tegn til framgang i kampen mot AIDS-epidemien. Investeringer i AIDS-tiltak viser resultater og redder liv.

Samtidig, på det globale nivå, overskygger nye infeksjoner behandlingstiltakene, og AIDS er fortsatt en av de ledende årsaker til unge dødsfall globalt.

På årets Internasjonale AIDS-dag er vår utfordring klar: Vi må fortsette å gjøre det som fungerer, men vi må også gjøre mer gjennom umiddelbare tiltak, for å opprettholde vårt mål om å gi universell tilgang til HIV-beskyttelse, behandling, hjelp og støtte innen 2010.

Dette målet kan kun oppnås dersom vi gir vår fulle oppmerksomhet til menneskerettigheter for HIV. Det betyr å konfrontere enhver form for HIV-relatert stigma og diskriminering. Det betyr å avskaffe vold mot kvinner og jenter. Det betyr å sikre tilgang til tjenester og informasjon om HIV.

Jeg oppfordrer alle land til å fjerne straffelover, retningslinjer og praksiser som hindrer AIDS-tiltak, inkludert reiserestriksjoner mot folk som lever med HIV. Vellykkede AIDS-tiltak straffer ikke folk, de beskytter dem.

Flere lands lovlige rammeverk fører til institusjonalisering av diskriminering mot de mest utsatte gruppene. Diskriminering mot prostituerte, narkomane og menn som har sex med menn opprettholder imidlertid epidemien og hindrer kostnadseffektive intervensjoner. Vi må garantere at AIDS-tiltak baseres på bevis, ikke ideologi, og at de når frem til de mest sårbare og de hardest rammede.

Mennesker som lever med HIV kan være mektige rollemodeller ved å veilede oss til bedre fremgangsmåter for forebygging, helse og menneskelig verdighet. Vi må anerkjenne deres bidrag og fremme deres aktive deltagelse i alle aspekter ved de ulike AIDS-tiltakene.

På årets Internasjonale AIDS-dag, la oss støtte menneskerettigheter for alle mennesker som lever med HIV, de som er utsatt for smittefare, samt barn og familier som rammes av epidemien. La oss, særlig i disse tider med økonomisk krise, bruke AIDS-tiltak for å bidra til framgang mot Tusenårsmålene. Først og fremst, la oss handle nå.