Det er ikke forbudt å bære et kamera

0
615


24. JUNI, 2014 – De egyptiske domstolenes avgjørelser alarmerer enda en gang FNs Høykommissær for menneskerettigheter Navi Pillay. Tre Al Jazeera-journalister har blitt dømt til mellom syv og ti års fengsel, og ytterligere 11 er anklaget in abstentia. Avgjørelsene har blitt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner over hele verden.

Dommene er de seneste i en rekke av dommer og rettsprosesser, som ifølge Navi Pillay har vært «fulle av uregelmessigheter og krenkelser av menneskerettighetene». På lørdag ble også dødsdommen over de 183 medlemmene av Det muslimske brorskap stadfestet.

«Medieansatte som arbeider i Egypt konfronteres nå av et ekstremt vanskelig og farlig arbeidsmiljø. De skal beskyttes, ikke forfølges» understreket Pillay. Hun fremhevet også at minst seks journalister har blitt drept i Egypt siden august 2013. «Sjikane, varetektsfengsling, forfølgelse og voldelige overfall begått av uidentifiserte gerningsperspner mot nasjonale og internasjonale journalister og bloggere har blitt dagligkost i landet.

Navi Pillay har notert seg at journalistene var anklaget for å «ha gjort skade på det nasjonale samhold og den sosiale fred ved å utsende falske rapporter og være medlemmer av en ‘terroristorganisasjon'». Pillay oppfatter dette som en altfor vag og bred anklage.

Høykommissæren oppfordret de egyptiske myndighetene til hurtigst mulig å løslate alle journalister og andre som har arbeidet med pressen som er fengslet for å rapportere. I lys av en rekke sterkt kritikkverdige rettssaker, spesielt de som har ført til dødsdommer, har Pillay oppfordret regjeringen til å gjennomgå de lovene som rettssakene var basert på.

«Det er ikke en forbrydelse å bære et kamera eller å rapportere om forskjellige synspunkter om begivenheter», understreket Pillay. «Det er ikke en forbrytelse å kritisere myndighetene, eller å intervjue folk som har upopulære synspunkter. Journalister og medlemmer av sivilsamfunnet skal ikke arresteres, forfølges, plages eller miste jobben for å rapportere om følsomme spørsmål. De bør ikke bli skutt for å forsøge å rapportere eller filme ting vi, offentligheten, har rett til å vite.»