Generalsekretærens budskap på Den internasjonale AIDS-dagen

0
713

I løpet av det siste tiåret har verden gjort betydelige fremskritt i kampen mot AIDS. Verden har også avlagt betydelige løfter, og tiden har kommet for å avholde dem, noe jeg mener vi er i stand til.

I dag har vi årlig rundt 8 milliarder dollar tilgjengelig for AIDS-tiltak i utviklingsland, sammenliknet med 300 millioner dollar for ett tiår siden.

I dag er nasjonale AIDS-tiltak i rundt førti land ledet av statsoverhoder og regjeringer eller deres representanter.

I dag er AIDS et velkjent diskusjonsemne i både Generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet.

Vi ser nye tegn på fremgang i nesten hver eneste region over hele verden.

Vi har bevis på at AIDS er et problem som kan løses.

Vi har en klar handlingsplan for hvordan vi kan stanse og snu spredningen av AIDS.

På FN-toppmøtet i september 2005 lovet ledere å iverksette HIV/AIDS-deklarasjonen fra 2001 ved å trappe opp forebyggende tiltak, behandling, beskyttelse og støtte slik at hver eneste person har tilgang til disse livreddende programmene. Neste år vil vi granske fremgangen i implementeringen av erklæringen.

Det er på tide å konsentrere oss og anerkjenne at selv om vårt svar har så langt vært vellykket på noen områder, er det fremdeles langt igjen til vi har bekjempet epidemien. Det er på tide å innrømme at dersom vi skal oppnå tusenårsmålet om å stanse og snu spredningen av AIDS innen 2015 må vi gjøre mye, mye mer. Denne oppgaven angår oss alle. Å stanse spredningen av AIDS er ikke bare ett av tusenårsmålene, det er også en forutsetning for å nå de fleste andre målene.

La oss på den internasjonale AIDS-dagen gjøre det klart at det er på tide å holde løftet og jeg ber alle om å delta i denne oppgaven.