Statene som boikottet Durban II bør evaluere sluttdokumentet, skriver FNs menneskerettighetssjef

0
630

Navi Pillay, FNs Høykommissær for menneskerettigheter sier at til tross for at flere viktige stater boikottet konferansen, har FNs tilsynskonferanse mot rasisme sørget for en plattform for en ny start.

I en kommentar som er publisert i aviser verden over denne uken, skriver Pillay at ”de få statene som valgte å holde seg unna konferansen, nå saklig bør evaluere innholdet i sluttdokumentet. Mange av disse statene deltok i utarbeidelsen og var en del av en begynnende enighet om sluttdokumentet, helt fram til selve konferansen. Dette er hvorfor jeg har håp om at de igjen vil slutte seg til den internasjonale innsatsen i kampen mot rasisme og intoleranse som er lagt frem i dette viktige dokumentet”.

I sin artikkel la Pillay skylden på noen ikke-statlige organisasjoners antisemittistiske aktiviteter i tilknytning til rasismekonferansen i Durban i 2001, for kontroversene rundt forrige ukes tilsynskonferanse i Genève. ”De avskyelige handlingene til noen få har besudlet ryktet til hele prosessen fra Durban i 2001 til konferansen i Genève i 2009”.

I artikkelen anklager hun Irans president Mahmoud Ahmadinejad for å i “realiteten bruke dette FN forumet for å fremme sin egen partipolitiske retorikk”.

Denne splittende holdningen ble imidlertid fullstendig avvist neste dag med godkjenningen av dokumentet som ble det siste ordet fra konferansen. Sluttdokumentet bekrefter den fundamentale betydningen av ytringsfriheten og understreker dets forenlighet med allerede eksisterende internasjonal lov som forbyr ansporing til hat. Dette kan hjelpe til med å overkomme den kunstige spliden som eksisterer på sensitive emner relatert til religion, og som kan fyre opp under en selvoppfyllende spådom om et sammenstøt mellom sivilisasjoner.        

 

Foto: FN/Pierre Virot