Generalsekretærens budskap på den internasjonale bosettingsdag 4. oktober 2010

0
643
alt

FORENTE NASJONER

alt

4.oktober 2010

I dag ser vi en økende urbanisering verden over og den internasjonale bosettingsdag gir oss en unik mulighet til å reflektere over hvordan vi kan heve levestandarden i landsbyer og byer verden over. Årets tema ”Bedre by, bedre liv”, setter fokus på hvilke tiltak og hvilke politiske strategier som må følges for å bedre levestandarden for milliarder av mennesker som lever i fattige urbane områder og i slummen.

Majoriteten av verdens fattige urbane befolkning lever i utviklingsland, har liten innflytelse, få rettigheter og er under 25 år. Mange av dem lever et liv hvor deres grunnleggende rettigheter ikke blir respektert og mulighetene for utdanning og arbeid er små. Mangel på tilgang til rent vann, elektrisitet, ordentlige sanitære forhold og helsetjenester kan føre til sosialt opprør. Denne sårbare gruppen blir ofte utsatt for utnyttelse og korrupsjon og de fortjener å leve bedre liv i bedre byer.  

Utfordringene urban fattigdom fører med seg, fra forurensning til kriminelle gjenger, er ikke uoverstigelige. Mange byer har funnet smarte løsninger, og har økt fokuset på godt lederskap, universell tilgang på sosiale tjenester og iverksatt tiltak for at kvinner og barn skal føle seg trygge i offentlige rom. Byer spiller en viktig rolle når vi møter globale utfordringer som klima endringer. Byer kan fremme bærekraftig utvikling og energi bevaring.

Økt levestandard i fattige byer er avhengig av godt samarbeid og koordinering mellom nasjonale og lokale myndigheter, samfunnet og privatsektor, samt tiltak iverksatt av FN-systemet.

La oss i dag, på den internasjonale bosettingsdag, forenes og vise vårt engasjement i å bedre levestandarden i verdens fattigste byer.