Siste sjanse å inkludere utvikling i EUs landbrukspolitikk

0
637
agriculture

agriculture
21.01.13 Europaparlamentets viktige avstemning er bare dager unna og FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier De Schutter, oppfordrer EU lovgivere til å endre kursen på reformen til EUs felles landbrukspolitikk (CAP) før utviklingsspørsmål utelukkes.

EU er en ledende eksportør av landsbruksvarer globalt og står for 17 prosent av verdenshandelen sammenlagt. Målet med CAP-reformen er å garantere levedyktig matproduksjon, gjøre naturressursforvaltning mer bærekraftig og å sette i gang klimatiltak, samt å oppnå balansert utvikling.

«Reformen av EUs landbrukspolitikk betyr høy risiko for ikke bare europeiske bønder, men også millioner av andre verden rundt som er berørt av EU politikk», sier FN-eksperten. «Utviklingsspørsmål må inkluderes som en viktig del av CAP-reformen før mulighetens vindu lukkes».

«Parlamentsmedlemmer må ikke kaste bort muligheten til å sikre at forslagene er i samsvar med kravene om menneskeretten til mat og EUs utviklingsløfter».

EU har uttalt at politikkområdene med ekstern påvirkning burde være designet til å støtte heller enn å motsi kampen mot fattigdom og oppnåelsen av FNs tusenårsmål, samt oppfylle menneskerettigheter som likestilling og sosiale, økonomiske og miljømessige rettigheter.

I juni 2012 stemte parlamentsmedlemmer i utviklingskomiteen enstemmig for å overvåke og ta hensyn til CAPs effekt på utvikling. Deres synspunkter var derimot ikke inkludert i fellesvedtakene om endringer i landbrukskomiteen i desember, og vil nå bli vurdert som individuelle endringer i avstemningen 23-24. januar. CAP-reformen vil så bli stemt over i plenum (mars-april), der parlamentsmedlemmene vil ha muligheten til å foreslå alternative endringer.

«For at CAP skal fungere for bønder i og utenfor EU må vi følge nøye med på hvordan EU landbrukseksporter og importer påvirker utviklingsland, oppsøke landbruksorganisasjoner, og utføre en skikkelig vurdering av effektene på retten til mat», understreker spesialrapportør De Schutter.