Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for biodiversitet

0
678

 Biodiversitet gjennomsyrer alle aspekter ved menneskelig aktivitet og beboelse, og er direkte knyttet til vår planets velferd og langsiktige menneskelige utvikling.

 Likevel står denne fundamentale pillaren i kraftig motvind. Et fireårig forskningsprosjekt (Millenium Ecosystem Assessment), utført av mer enn 1,300 forskere, gir klare bevis for at jorden har vært utsatt for skade. Jordens miljø har forandret seg kraftig i løpet av det siste halve århundret. Funnene viser at det er behov for besluttsomhet og handling for å beskytte planeten.

 Dette årets internasjonale dag for biodiversitet setter fokus på et særskilt presserende tema: ”Beskyttelse av biodiversiteten i tørre områder”. Degradering av tørre områder, som utgjør 40 prosent av jordens tørre overflate, har dramatiske effekter. 2,300 arter er truede eller i ferd med å utryddes. Det er også betydelige fall i jordbruksproduksjon som medfører en økonomisk kostnad på mer enn 42 milliarder dollar årlig.

 Konsekvensene er ytterligere bekymringsverdige ettersom de er fordelt ujevnt, og belaster først og fremst fattige og sårbare grupper. Det finnes tørre områder i alle de ti minst utviklede landene i verden. I tillegg er utviklingsland hjem til et overveldende flertall av de to milliarder mennesker som er avhengige av tørre områders økosystem. Ødeleggelsen av disse økosystemene har omfattende implikasjoner for vår innsats i å bekjempe fattigdom, sult og sykdom. Faktisk i så stor grad at skrittene mot å bevare tørre områder vil avgjøre hvorvidt vi vil nå tusenårsmålene.

 Et av disse skrittene er behovet for å reversere prosessen med forørkning, en prosess som ikke bare forverrer fattigdom, men som også forårsaker den. Dette årets markering av den internasjonale dagen for biodiversitet sammenfaller med det internasjonale året mot forørkning og ørkenspredning. Disse to komplementære markeringene illustrerer det sterke båndet mellom miljømessige spørsnmål, og setter søkelyset på en mer helhetlig og global tilnærming til slike spørsmål.

 La oss på den internasjonale dagen for biodiversitet gjøre mer for å beslutte å beskytte biodiversiteten som vår planet avhenger av. La oss dedikere oss til å beskytte tørre områder, og å arbeide sammen for å nå målet om en betydelig nedgang med hensyn til tap av biodiversitet innen 2010.