UNODCs globale rapport om drap lanseres i dag

0
866

10. APRIL, 2014 – På verdensbasis ble de registrert 437.000 drap i 2012, i følge en rapport fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) som lanseres i dag.

Drapstall er en av de mest nøyaktige og sammenlignbare indikatorene for å måle vold. Poenget med Global Study of Homocide 2013 er å se nærmere på hvor drap finner sted, hvem som blir ofre og hvorfor. Konsekvensene av drap går forbi tapet av et menneskeliv, det kan også påvirke sikkerhetsfølelsen. Derfor kan denne metoden være en viktig måte å kaste lys over sikkerhetssituasjonen i landet.

Rapporten konkluderer at 80 % av ofrene er menn og at 95 % av gjerningspersonene er menn. Men når det kommer til drap relatert til vold i nære relasjoner (15 % av alle drapene) viser det seg at 70 % av disse sakene har kvinnelige ofre. Kvinner blir hovedsakelig drept av noen de kjenner, mens menn som oftest blir drept av en fremmede. Halvparten av alle drapsofre er under 30 år. 

Det globale drapsgjennomsnittsraten er 6.2 per 100.000. I sørlige Afrika og i Sentral-Amerika er imidlertid tallene langt høyere, henholdsvis 30 og 26. 36 % av drapene som er registrert på verdensbasis skjer i Amerikaene. I Sør-Amerika og Sentral-Amerika er drapstallene fire ganger høyere enn det globale gjennomsnittet.

På den positive siden har Øst-Asia, Sør-Europa og Vest-Europa de laveste målte tallene. Prosentandelen av drap som blir begått i Europa utgjør 5 % av totalantallet globalt. Oseania har det laveste tallet, 0.3 %. Ratene for drap i Øst-Asia og Vest- og Sør-Europa er synkende, mens raten øker i Nord-Afrika.

I Sverige er prosentandelen for drap hvor gjerningspersonen og offeret kjenner hverandre 54 %, som er svært høyt sammenlignet med mange andre land. Mer enn halvparten av drapene begått i Finland og Sverige skjer under alkoholpåvirkning.