WHOs regionskontor for Europa utlyser fotokonkurranse

0
668

Verdens helseorganisasjons regionskontor for Europa inviterer fotografer til å sende inn bilder som gir en tolkning av dagens helsesystem.

Regionskontoret for Europa under Verdens helseorganisasjon (WHO) organiserer en fotokonkurranse hvor målet er å vise dagsaktuelle bilder av helsesystem i de 53 landene i WHOs europeiske region.

Konkurransebidrag må være innsendt senest 31. mars 2008.

Konkurransen er tilknyttet WHOs europeiske ministerkonferanse om helsesystemer: ”Helsesystemer, helse og rikdom” (Health Systems, Health and Wealth), og er organisert av regionskontoret. Vertsnasjonen er Estland og konferansen finner sted i Tallinn fra 25. til 27. juni.

Tatt i betraktning konferansens tema ”Helsesystemer, helse og rikdom”, kan innsendte bilder dekke valgfrie aspekter innen helse, men bør illustrere en eller flere trekk ved helsesystem (som helseomsorg, mennesker, teknologi, helseinformasjon, finansiering, reguleringer, utdanning, offentlig styring, eller tverrsektorielt samarbeid).

Vinnerbidrag velges ut av erfarne fotografer og journalister, såvel som eksperter på helsesystemer fra hele den europeiske regionen. Premiene er gavekort på fotografisk utstyr til verdier av €500 (1. premie), €250 (2. premie) og €100 (3. premie). De utvalgte bildene vil bli presentert på konferansen, gjennom medieutgivelser og på nettsiden til regionskontoret.

For mer informasjon, inkludert et nettbasert søknadsskjema, gå til:
www.euro.who.int/healthsystems2008/photo

Eventuelle spørsmål kan stilles til:
Ms Faith Kilford
Conference Communications Officer
WHO Regional Office for Europe
Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Tel.: +45 39 17 12 19
E-mail: [email protected]