GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR BIOLOGISK MANGFOLD

0
664
alt

alt

22. mai 2011

Dette årets internasjonale dag for biologisk mangfold faller sammen med det internasjonale skogåret 2011, som har blitt erklært av FNs generalforsamling for å utdanne det globale samfunnet om verdien av skogene, og de ekstreme sosiale, økonomiske og miljømessige kostnadene ved å miste dem.

Fordelene ved skoger er vidtrekkende. Skoger fanger opp og lagrer vann, stabiliserer jord, huser biologisk mangfold, og gir et viktig bidrag for å regulere klima og effekten av drivhusgasser i global oppvarming. Skogene genererer utbytte for internasjonal foretningsdrift, og gir essensiell inntekt og ressurser til flere hundre millioner blant verdens fattigste mennesker. Likevel, til tross for vår voksende forståelse og takknemmelighet for hvor mange goder skogen gir oss, forsvinner skogene fremdeles i en alarmerende hastighet. Dette årets internasjonale dag for biologisk mangfold er viet til å belyse behovet for umiddelbar handling.

I fjor ble regjeringer enige om en ny strategiplan for biologisk mangfold på Nagoya-toppmøtet om biodiversitet i Aichi i Japan. Aichi-målene erklærer at det trengs en betydelig reduksjon i tapet, nedbrytningen og oppsplittingen av naturlige habitat – inkludert skoger – innen 2020. Et av de viktigste redskapene som man ble enige om i Japan er Nagoya-protokollen om rettferdig tilgang til genetiske ressurser: Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization. Skoger inneholder et stort og lite kartlagt lager av biodiversitet. En tidlig ratifisering og implementering av Nagoya-protokollen kan støtte tiltak for å beskytte skoger og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet. Dette kan deretter bidra til fattigdomsreduksjon og bærekraftig nasjonal utvikling.

Slik de pågående forhandlingene vedrørende klimaforandringer viser, vokser oppmerksomheten rundt at redusering av avskogning og nedbrytning av skog kan spille en stor rolle i vårt svar på den kombinerte trusselen av klimaforandringer, tap i biologisk mangfold og nedbrytning av fruktbar jord. Jeg berømmer denne nye vektleggingen av skogers betydning for en bærekraftig utvikling.

For nesten tjue år siden inkluderte verdensledere skogprinsippene fra Rio i etterkant av toppmøtet der Konvensjonen om Biologisk Mangfold ble vedtatt. Neste år vil regjeringer igjen samles i Rio for FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio +20). Mens vi ser frem til denne viktige konferansen, oppfordrer jeg alle sektorer av samfunnet om å igjen binde seg til styring, bevaring og bærekraftig utvikling av alle typer skoger for vår kollektive fremtid.