Jens Stoltenberg på toppmøte om tusenårsmålene

0
639
alt

alt

20.-22 september arrangeres FNs toppmøte om tusenårsmålene i New York. Jens Stoltenberg oppholder seg i New York 19-22 september og skal delta i diskusjoner om oppfølgingen av FNs tusenårsmål, klima og bilaterale samtaler.

Kort tid etter Stoltenberg hadde deltatt i utarbeidelsen av tusenårserklæringen i 2000, uttalte han til media at han hadde liten tro på at målene kunne nås: ” – Jeg husker godt at jeg på flyet på vei hjem fra møtet i 2000 tenkte at dette var enda en erklæring fra menn i posisjoner som ikke kom til å bli fulgt opp”, sa statsministeren. I dag har han derimot forandret standpunkt og mener sjansene for at tusenårsmålene kan nås er store. I et intervju med Dagens Næringsliv sa statsministeren blant annet at ” Verden beveger seg framover og mennesker har det bedre”. Statsministeren understreker at det trengs mer internasjonal bistand, og bistanden må bli mer resultatorientert: ”Mer penger handler både om å bidra til økonomisk vekst og gjennom bistand. Bedre penger er kanskje det beste vi har lært av dette. Det handler om mer resultatorientert bruk av pengene, at vi skal få mer igjen for pengene”, sa Stoltenberg.
Natt til tirsdag holder han Norges innlegg under toppmøte, hvor utdanning og helsemål, hhv tusenårsmål nr. 4 og 5 blir spesielt vektlagt. Det har vært Norges viktigste innsatsområder, og Stoltenberg har deltatt aktivt i arbeidet med en global strategi for forbedret kvinne- og barnehelse.

Milljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltar også på toppmøte og utenriksminister Jonas Gahr Støre deltar på arrangementer tilknyttet toppmøte.