Generalsekretærens budskap på den internasjonale dagen for funksjonshemmede

0
707

3. desember 2009

Tema for årets internasjonale dag for funksjonshemmede er å inkludere funksjonshemming i Tusenårsmålene. I forberedelsene mot neste septembers toppmøte om Tusenårsmålene må vi garantere at tiltakene våre inkluderer alle og forbedrer levestandard og livskvalitet for alle.

Vi er alle sårbare for funksjonshemminger, enten det er midlertidig eller permanent – særlig etter hvert som vi blir eldre. I de fleste land er minst èn av ti rammet av en fysisk eller psykisk funksjonshemming. En kvartdel av verdens befolkning er direkte påvirket av funksjonshemming, som hjelpepleiere eller familiemedlemmer.

Funksjonshemmede møter flere utfordringer. De er ofte blant de fattigste og mest ekskluderte samfunnsborgerne. Likevel viser de en enorm motstandsstyrke, og oppnår stadig nye høyder på alle områder av menneskelig bestrebelser.  

Erfaring viser at når funksjonshemmede bemyndiges til å delta og lede utviklingsprosessen, løftes hele lokalsamfunnet opp. Deres engasjement skaper muligheter for alle – med eller uten funksjonshemming. Tusenårsmålenes budskap er klart: å sette funksjonshemmede og deres omstendigheter i hjertet av våre tiltak er et sikkert verktøy for utvikling.

Universelle menneskerettigheter og utvikling for alle er fundamentale mål for De Forente Nasjoner, og essensielt for grunnlaget for fred, sikkerhet og velstand. FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter, som ble trådt i kraft i 2008, er en av våre viktigste verktøy til å forbedre situasjonen. Vi må fortsette arbeidet for implementering og universalisering av denne konvensjonen.