Verdens dag for bevissthet om autisme 2012

0
810

AutismeVerdens dag for bevissthet om autisme bør tilskynde tiltak for å bekjempe diskriminering, sier Ban Ki-moon. 

Den årlige markeringen av Verdens dag for bevissthet om autisme bør tilskynde globale tiltak for å bekjempe «uakseptabel» diskriminering, misbruk, og isolasjon som mennesker med utviklingsforstyrrelser og deres kjære opplever, ifølge FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

”Autisme er ikke begrenset til en enkelt region eller et land. Det er en verdensomspennende utfordring som krever globale tiltak”, stadfester Ban Ki-moon i sitt budskap på den årlige dagen for bevissthet om autisme, 2. april. ”Mennesker med autisme er likestilte borgere som bør ha samme rettigheter og friheter i livet”.

Desember 2007 godkjente FNs generalforsamling en resolusjon som erklærte 2. april som Verdens dag for bevissthet om autisme. Målsetningen var å rette oppmerksomheten på utviklingsforstyrrelser som påvirker et titalls millioner mennesker over hele verden. Autisme blir beskrevet med en varierende grad av svekkelse av kommunikasjonsferdigheter og sosial evner. Noen autister er betydelig psykisk utviklingshemmet, mens andre er forholdsvis høytfungerende, med normale, intellektuelle evner.

I sitt budskap, Ban Ki-moon presiserte at selv om utvikling av slike diagnoser som autisme begynner tidlig i barndommen, varer de livet ut.

”Vårt arbeid med og for mennesker med ”autisme bør ikke bli begrenset til tidlig identifikasjon og behandling, men bør inkludere terapi, utdanningsplaner og andre steg som leder oss mot et vedvarende og livslangt engasjement, sier Ban Ki-moon.

I dag, 2. april 2012, lanserer United Nations Postal Administration (UNPA) i New York, Vienna og Genève seks minnefrimerker og to samlekonvolutter dedikert til bevissthet om autisme, med bilder laget av kunstnere som har blitt diagnostisert med autisme.