Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for kooperativer

0
656

1. juli 2006

Temaet for dette årets Internasjonale dag for kooperativer ”Fredsbygging gjennom Kooperativer” setter søkelyset på kooperativers økende betydning i fremme av fred og utvikling.

Den internasjonale kooperativbevegelsen har lenge arbeidet for fred. Allerede under den turbulente perioden i forkant av første verdenskrig talte bevegelsen kraftig imot militarisme. Og i etterkant av andre verdenskrig ga Den internasjonale kooperativalliansen sterk støtte til både Folkeforbundet og dernest de Forente Nasjoner.

I dag bidrar kooperativer til fredsbygging ved å fremme økonomisk og sosial utvikling. I post-konflikt samfunn gjenninnfører de rettferdige distribusjonssystemer, skaper tilbud og markedssystemer, gir tilgang til finansielle tjenester og stimulerer sysselsetting. Deres økonomiske modell, basert på hjelp til selvhjelp og gjensidig bistand, forenkler sosial og politisk forsoning.

Samtidig styrker kooperativer individet, samt tilbyr viktige forum for demokratiske prosesser på grasroten. Deres fokus på samarbeid skaper tillit og sosial kapital i lokalsamfunn. Fordelene deres er oftest størst der hvor det er størst behov, som hos konfliktoffre, kvinner og andre utsatte grupper, samt under humanitære kriser. I løpet av det siste året og seks måneder har kooperativer blant annet spilt en viktig rolle i å rehabilitere overkommende fra den øst-asiatiske tsunamien.

På Den internasjonale dagen for kooperativer oppfordrer jeg alle regjeringer og det sivile samfunnet til å anerkjenne kooperativers verdifulle bidrag til fredsbygging, samt å se på kooperativer som viktige partnere i arbeidet for bærekraftig utvikling og en mer fredelig verden.