Ubetalt omsorgsarbeid begrenser kvinners rettigheter

0
647
View outside Family Clinic, Mongolia. UN Photo / Eskinder Debebe

View outside Family Clinic, Mongolia. UN Photo / Eskinder Debebe
25. OKTOBER, 2013 – ubetalt omsorgsarbeid som matlaging, rengjøring og barnepass befester kvinner i fattige kårs situasjon. FNs spesialrapportør for ekstrem fattigdom, Magdalena Sepúlveda, advarer, og forklarer at når omsorgsarbeid ikke er delt eller anerkjent i samfunnet kan dette opprettholde kvinners sosiale ekskludering i samfunnet.

«omsorg bør være et sosialt og kollektivt ansvar og ikke kun falle på kvinners skuldre», sa Sepúlveda under en presentasjon av sin nyeste rapport til FNs generalforsamling i New York. «Jeg kaller på alle medlemsstater til å anerkjenne ubetalt omsorgsarbeid som et vesentlig menneskerettighetsspørsmål.»

Til tross for at mye forskning er gjort på omsorgsarbeid, fra et feministisk og økonomisk perspektiv, er det lite forskning gjort fra et menneskerettighetsperspektiv.

«ubetalte omsorgsarbeidere utgjør fundamentet i våre samfunn og er avgjørende for økonomisk vekst og sosial utvikling,» forklarte Sepúlveda. «Likevel har omsorgsarbeid blitt oversett eller tatt for gitt av beslutningstakere. Dette har en enorm innvirkning på kvinners fattigdom og hvilke rettigheter de har – ettersom de gjør størsteparten av omsorgsarbeidet.»

Rapporten viser at både i utviklede og utviklingsland arbeider kvinner lengre når det kommer til ubetalt omsorgsarbeid, men mottar mindre lønn og anerkjennelse – dette gjelder spesielt kvinner som lever i fattige kår.

«Tungt og ulikt ansvar for omsorgsarbeid er en barriere for likestilling mellom kjønnene, tar opp mye tid og hindrer kvinner i deres rett til utdannelse, anstendig arbeid, helse og deltagelse, dette er bare for å nevne noen,» påpekte Sepúlveda. «For å virkelig myndiggjøre kvinner må vi sørge for at ubetalt omsorgsarbeid blir verdsatt og delt – av menn og staten.»

Spesialrapportøren påpekte også behovet for en post-2015 utviklingsplan som inkluderer forpliktelser vedrørende ubetalt omsorgsarbeid.

«Med hensyn til menneskerettighetene og en likeverdig og bærekraftig utvikling, har vi ikke råd til å ignorere ubetalt omsorgsarbeid» advarte hun.

«Håndteringen av den ulike fordeling av ubetalt omsorgsarbeid mellom menn og kvinner er et essensielt steg mot oppnåelsen av likestilling mellom kjønnene.» avsluttet hun.