FN: Finland har størst andel av økonomien basert på IT

0
652

FN: Finland har størst andel av økonomien basert på IT15. februar 2012. Finland har den største andelen av sin økonomi innenlands basert på informasjonsteknologi (IT). Tall fra FN viser at nesten en tiendedel av europeisk arbeidskraft, som ikke er relatert til landbruk, er ansatt i IT-sektoren.

Statistikken, som ble lansert på en konferanse for handel og utvikling (UNCTAD) i Genève, viser også at informasjon, kommunikasjon og teknologisektoren (IKT) er i sin spede begynnelse i mange utviklingsland.

UNCTAD-databasen inneholder nå informasjon om 57 nasjoner. Mangelen på mer omfattende data kan bli sett på som enda et bilde på digitale skille mellom nasjonene, sier UNCTAD.

Ingen land, som er kvalifisert som de minst utviklede, fører statistikk over andelen av økonomien som er basert på IKT, påpeker UNCTAD.

Andelen av arbeidsplasser innen IT-sektoren i alle bransjer er på mindre enn to prosent i Aserbajdsjan, Kroatia og Kasakhstan og mer enn åtte prosent i Finland, Israel og Sverige.

Ifølge UNCTAD spiller IKT-sektoren en stadig større rolle i en del av u-landene. For eksempel i India økte bidraget til BNP innen IKT-sektoren fra 3,4 prosent i 2000-01 til 5,9 prosent i 2007-08.

I Kenya har IKT-sektoren økt med mer enn 30 prosent hvert år det siste tiåret, og bidratt til en svimlende vekst på 24 prosent av landets BNP for den perioden.

IKT-sektoren har påvirket myndigheter, bedrifter, personer og samfunnet i det vide og brede ved å skape arbeidsplasser, innovasjon og støttet bruken av stabile IKT-løsninger, som gir frukter for landets økonomi ved å øke effektiviteten og produksjonen.

Arbeidsplasser i IKT-sektoren har vist seg å gi mer avkastning enn andre sektorer, ifølge UNCTAD.

For medlemsland i organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) økte effektiviteten innen IKT-sektoren raskere enn i andre bransjer mellom 1995 og 2008.

Sektorens bidrag til økonomien innenlands er oftere høyere med hensyn til verdi enn arbeidsplasser. Selv om bransjen består stort sett av unge mennesker med en utdannelse over gjennomsnittet, noe som gjør det mulig for dem å stige i gradene og ha en sikker jobb med mulighet for videreutdanning.