– Polio skal utryddes for alltid

0
679
Polio

Polio

«Fellesnevneren mellom virus og gressbrann er at om de blir neglisjert så kan de spre seg og komme ut av kontroll. Hvis de derimot blir behandlet riktig kan de bli utryddet for alltid. I dag er polios flamme nær å bli slukket, men trues av å bli antent i tre land som igjen kan bidra til en global oppblussing av polio. Nå er tiden for handling», sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Verdens kamp mot polio, erklært for nesten et kvart århundre siden, var ambisiøse forpliktesler på samme måte som den suksessfulle kampanjen for å utrydde kopper, en annen stor trussel.

Sakte men sikkert gjennom flere år har verden kommet nærmere det målet. Polio er kun å finne i tre land: Afghanistan, Nigeria og Pakistan. Dette er gode nyheter, men de dårlige nyhetene er at vi står i fare for å bli ofre for vår egen suksess.

Verden består i dag av en generasjon som verken har vært utsatt for polio eller som er godt nok vaksinert. Hendelser med utbrudd av polio, som i Kongo i 2010, minner oss om alvoret hvis viruset får herje under slike forhold. Utfallene kan bli katastrofale. Verden må ikke mislykkes i muligheten til å utrydde polio mens vi ennå har sjansen.

Rask nødhjelp fra det internasjonale samfunnet stoppet utbruddet av en epidemi den gangen. I år er færre enn 100 mennesker blitt rammet av sykdommen, som enkelt kan forebygges, hvor nesten alle forekommer i de tre nevnte landene. FN-leger advarer likevel om at et nytt utbrudd av polio kan lamme så mange som én million mennesker innenfor et tiår, mange av dem barn som er de mest sårbare av det sårbare.

«Denne trusselen holder meg våken om natten fordi jeg vet hvor enkelt den kan bekjempes. Min kone og jeg har personlig vaksinert små barn i Asia og Afrika, sammen med et titalls millioner av regjeringsansatte, medlemmer av Rotary Club, frivillige, politikere og religiøse ledere. For å ikke glemme foreldre, som har arbeidet i flere tiår med å sørge for at barn er beskyttet», sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

«Nylig besøkte vi India som kun for to år siden var hjem for halvparten av alle barn med polio. Nå, takk til en felles innsats, har vi kunnet feire Indias første poliofrie år i historien”, sier Ban Ki-moon.

I løpet av de neste to ukene, på to kontinenter, vil to viktige begivenheter finne sted med muligheter for et gjennombrudd. Først, ledere fra verdens største økonomier skal samles under G8-toppmøte på Camp David i USA den 18-19. mai. Senere samme uke skal verdens helseministere samles i Genève i Sveits.

«Det kritiske tidspunktet er nå. Hvis vi investerer to milliarder kan vi spare verden for omlag 40-50 milliarder i kostnader innen 2035, i tillegg til å spare framtiden til mange unge mennesker», sier Ban Ki-moon.

Når verdens helseministere samles i Genève senere denne måneden vil de fremme et budskap om en global helsekrise og be verden svare på trussel om at polio igjen skal blusse opp.

Når G8-ledere møtes på Camp David bør de være oppmerksomme på hva som venter, og anerkjenne denne unike muligheten til å handle i navn av verdens mennesker.

Somalia, for å nevne ett eksempel, er rammet av nesten hver eneste sykelige lidelse kjent for menneskeheten, men ikke polio. Det siste tilfellet var i 2007, takket være en enorm innsats av lokale kvinner som hadde tatt på seg ansvaret med å reise rundt å vaksinere sine samfunn.

Det er ikke mangel på engasjement blant de gode hjelperne rundt omkring i verden. Men de mangler finansiell støtte. Det globale initiativet for å bekjempe polio trenger kun 2 milliarder for å skaffe til veie nok vaksine og bidra med helsepersonell på de siste stedene hvor sykdommen herjer.

Med riktig våpen kan denne kampen vinnes. Hvis det internasjonale samfunn anerkjenner risikoene og samler ressursene så kan vi vinne denne kampen mot polio, en gang for alltid, sier Ban Ki-moon.