Generalsekretærens budskap på den internasjonale dagen for urfolk

0
704
alt

DE FORENTE NASJONER

alt

New York, 9. august 2010

 Verdens urfolk har videreført store deler av menneskehetens kulturelle arv. Majoriteten av verden språk snakkes av urfolk, og de har arvet og videreført kunnskap, kunst, samt kulturelle og religiøse tradisjoner. På den internasjonale dagen for urfolk understreker verden vårt engasjement for å sikre urfolk gode levekår.

Deklarasjon for urfolks rettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2007, og var et landemerke i arbeidet for å sikre urfolks rettigheter. Deklarasjonen er et rammeverk nasjoner kan bruke for å styrke forholdet til urbefolkningen og sørge for at deres rettigheter blir beskyttet og opprettholdt.

Men vi må gjøre mer. Urfolk er stadig utsatt for rasisme, diskriminering, og dårlig helse. I mange samfunn blir deres språk, religion og tradisjoner stigmatisert og mislikt. FNs rapport om urfolks levekår i 2006 presenterte skremmende statistikk. I noen land er det 600 ganger mer sannsynlig at urfolk får tuberkulose enn resten av befolkningen, og i noen land regner man med at levealderen for urfolk er 20 år mindre enn resten av befolkningen.

Temaet for årets internasjonal dag for urfolk er filmer som er produsert av urfolk. Filmene gir oss et innblikk i deres samfunn, kultur, historie, trossystem, og filosofi. Det viser oss både dagliglivet og de generelle trekk i deres samfunn. Mens vi hyller disse bidragene, oppfordrer jeg myndigheter og det sivile samfunn til arbeide for å fremme urfolks status verden over.