Ban Ki-moon og Al Gore vil ha «grønn» vekst

0
657

FNs generalsekretær Ban Ki-moon og tidligere amerikanske visepresident Al Gore ba i en kronikk om at verden bruker de økonomiske redningspakkene for å takle den globale finanskrisen, og starter en langvarig revolusjon for ”grønn vekst”. 

En slik redningspakke vil ikke bare sette startskuddet for en økonomi som leder bort fra bruk av klimagassproduserende fossilt brensel, gjennom å eliminere subsidiene av disse i utviklede land, men den vil også hjelpe fattige nasjoner med å utvikle sosiale sikkerhetsnett, og resultere i en ny avtale for å stoppe klimaforandringer på et toppmøte i København i slutten av året. 

”Det vi trenger er både stimuli og langvarige investeringer som vil oppnå to mål samtidig, en politikk som dekker våre umiddelbare økonomiske og sosiale behov, og som introduserer en ny grønn global økonomi”, skrev Ban Ki-moon og Al Gore i en felles kronikk i the Financial Times i London. ”For å si det kort, trenger vi å gjøre ” grønn vekst” til vårt mantra”.

Ved å eliminere USD 300 milliarder i årlige subsidier for fossilt brensel, vil man redusere klimagassutslipp med så mye som seks prosent.

”Ledere overalt, spesielt i Kina og USA, skjønner at ”grønn vekst” ikke er en valgmulighet, men en nødvendighet for å gjenstarte økonomien og skape arbeidsplasser”, sier Ban Ki-moon og Al Gore. Samtidig ber de innstendig om at alle regjeringer vedtar miljøvennlige redningspakker, som inkluderer energieffektivitet, fornybar energi, nye elektriske rutenett og restaurering av skog.

Kronikkforfatterne legger vekt på at i mindre utviklede land har ikke regjeringer muligheten til å låne eller trykke opp penger for å mildne den økonomiske krisen, og industrialiserte land må derfor se over landegrensene og umiddelbart investere i kostnadseffektive programmer som vil øke produktiviteten til de fattigste.

”Det betyr å øke utviklingshjelpen dette året. Det betyr å styrke sosiale sikkerhetsnett. Det betyr å investere i landbruk i utviklingsland ved å skaffe frø, verktøy, bærekraftig landbruksproduksjon og kreditt til småbønder, slik at de kan produsere mer mat som leveres til lokale og regionale markeder”, skrev Ban Ki-moon og Al Gore. 

Det er svært viktig at man oppnår en robust klimaavtale i København i desember for å erstatte Kyoto-protokollen, for å redusere klimagassutslipp fra industriland. Avtalen utgår i 2012.

”En suksessrik avtale i København gir den beste globale redningspakken. Et nytt rammeverk for klimaet kan sette i gang en bølge av innovasjoner og investeringer i miljøvennlig energi for næringslivet og regjeringene”, sier Al Gore og Ban Ki-moon.

”København vil sørge for et grønt lys for ”grønn vekst”. Dette er grunnlaget for en bærekraftig økonomisk gjenoppliving som vil sikre oss og barnebarna våre for flere tiår”, konkluderer de.

”Med så mye på spill, må regjeringer være strategiske i sine valg. Vi må ikke la krisen underminere det vesentlige. Å investere i en grønn økonomi er ikke en valgfri utgift. Det er en smart investering i en mer rettferdig og fremgangsrik fremtid.”

 

Tidligere visepresident Al Gore og FNs generalsekretær Ban Ki-moon ber om at verden bruker finanskrisen til å bedre miljøet.

Foto: FN/ Evan Schneider