Generalsekretærens budskap på den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika

0
687
alt

FORENTE NASJONER 

alt

26 juni 2010

Mens vi forbereder oss til FNs tusenårstoppmøte i september, må vi merke oss et stort hinder for utvikling forårsaket av narkotikamisbruk og illegal handel med narkotika. Som årets tema vektlegger; er det på tide å ”tenke helse, ikke narkotika”.

Narkotikamisbruk har svært mange omfattende helseutfordringer. Sprøytemisbruk er en ledende årsak til spredning av HIV. I noen deler av verden har heroinbruk og HIV nådd epidemiske proporsjoner. Narkotikakontroll – inkludert forebygging og tiltak for å redusere de skadelige effektene av narkotikabruk – er derfor en viktig del av kampen mot HIV/AIDS.

Narkotika er en trussel mot miljøet. Coca-dyrking ødelegger store deler av regnskogen – lungene til vår planet – så vel som nasjonalparker. Kjemikaler som brukes til å lage kokain forgifter lokale elver.

Den illegale narkotikahandelen undergraver også myndigheter, institusjoner og sosial bindekraft. Narkotikahandlere søker vanligvis ruter gjennom land som har et svakt lovverk. Samtidig forsterker narkotikarelatert kriminalitet sårbarhet, ustabilitet og fattigdom.  

For å bryte denne onde sirkelen er det grunnleggende nødvendig å promotere utvikling i regioner der narkotika dyrkes. Vårt arbeid for å nå tusenårsmålene og kampen mot narkotika må gå hånd i hånd. I søken om å utrydde ulovlig narkotikadyrking, må vi også arbeide med å utrydde fattigdom. 

Den bekymringsfulle trenden som har vist seg i deler av Vest-Afrika og Sentral-Amerika, viser hvordan narkotikahandelen kan true sikkerheten, og til og med suvereniteten, til stater. Det er derfor FN legger vekt på å skape rettferdighet og kjempe mot kriminalitet i fredsopprettende og fredsbevarende operasjoner.

Nasjonale myndigheter må også gjøre deres del. Jeg ber derfor om at alle stater blir del av FNs konvensjon mot transnasjonal organisert kriminalitet. Jeg minner også om at stater må leve opp til sine forpliktelser, som beskrevet i FNs konvensjon mot korrupsjon, og styrker integriteten og reduserer korrupsjonen som gjør narkotikahandelen lettere.

La oss på denne dagen mot narkotikamisbruk og ulovlig handel med narkotika, fornye våre forpliktelser om det felles ansvaret vi har for våre samfunn, og vår familie av nasjoner.