Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen mot narkotikamisbruk og narkotikahandel

0
628

26. juni 2006

Å ta narkotika eller ikke handler om valg – informerte valg. Men altfor mange mennesker i verden er for dårlig informert om de katastrofale følgene av narkotikamisbruk. Derfor må vi arbeide for å skape bedre opplysning og større bevissthet for å hindre narkotikamisbruk. Vi trenger konsekvent lederskap fra regjeringer og myndigheter. Vi har bruk for at rollemodeller fremstår som bedre eksempler: deres misbruk skader mange flere enn dem selv.

Vi må øke forståelsen for at narkotika er et problem – ikke bare fordi det er ulovlig – men fordi det er skadelig. Narkotika medfører helsemessige og mentale problemer. Narkotikaens avhengighetsskapende egenskaper medfører elendighet både for misbrukerne og for de som står dem nære. Når narkotika i tillegg tas intravenøst er det risiko for spedning av livsfarlige sykdommer, og særskilt spredningen av hiv og aids. Spredningen av sykdommer tar verken hensyn til inntekt, rase, beskjeftigelse eller geografi.

Vår innsats vår må særskilt fokusere på å nå ut til unge mennesker. Dette kan gjøres ved å satse på å få ut informasjon gjennom unge selv, ved å benytte deres nettverk, samt å bruke for eksempel sport til å holde unge mennesker aktive, sunne og sikre på sig selv. Det betyr også at vi må oppfordre foreldre og lærere til å involvere seg mest mulig.

Vi må også arbeide for å redusere tilbudet, både ved hjelp av politiets innsats, men også ved å arbeide med de landene som dyrker narkotika for å gi bøndene bæredyktige alternativer. Det er nødvendig å bekjempe fattigdom og utbredelsen av narkotika på samme tid.

Den internasjonale dagen mot narkotikamisbruk er en påminnelse til oss alle om gjøre hva en kan hver og en. FN er til for å hjelpe i denne kampen. La oss bevæpne mennesker med informasjon for å kunne si nei til narkotika.