Malaria: Fattigdommens sykdom

619 000 mennesker dør årlig av malaria. Over 95% av malariatilfeller og dødsfall fra sykdommen er i Afrika. Malaria bremser økonomisk vekst og utvikling, samtidig som sykdommen opprettholder en ond sirkel av fattigdom. 25. april markerer verdens malariadag.

Det ble registrert 247 millioner nye tilfeller av malaria i 2021. Ólafur Halldórsson har fått malaria fire ganger på kun ett år. Islendingen, som de siste fem årene har drevet barnehjem i Kenya, forteller at første gang var verst. – Jeg ble fraktet til et lokalt sykehus og behandlet med klorokin. Jeg var bevisstløs i en uke og fikk forferdelige bivirkninger. Da jeg våknet var jeg nærmest blind og døv.

MALARIA-UN
Ólafur Halldórsson har slitt med malaria fire ganger.

Han ble overført til et mer utviklet sykehus da han var i en alvorlig tilstand, og overlevde. – Etter det har jeg fått malaria tre ganger til, men jeg kjenner symptomene og har medisiner på lager. Det trengs bare tre piller, også er du er god igjen, sier Halldórsson.- Det er så trist at denne sykdommen, som er så lett å kurere, dreper hundretusener mennesker. Dessverre er mange av de som dør barn. Om lag 80% av alle malariadødsfall i den afrikanske regionen var barn.

Et av bærekraftsmålene

Kampen mot malaria er et av de globale målene for bærekraftig utvikling. Målet er å redusere dødeligheten med minst 90% innen 2030, eliminere malaria i minst 35 land innen 2030, og forhindre en gjenoppblomstring av malaria i land som er frie for sykdommen. Virkningene av malaria merkes ikke kun i form av menneskelig lidelse og død. Sykdommen medfører også betydelige økonomiske kostnader og byrder – for både familier, husholdninger og nasjonale økonomier.

MALARIA-UN

Barn utgjør 80 % av malariaofrene. Bilde: Bright Vision

– Malaria og fattigdom henger tett sammen. Som både en grunnleggende årsak og konsekvens av fattigdom, er malaria mest ugjennomtrengelig for de fattigste landene i verden. De står overfor en ond sirkel av fattigdom og dårlig helse, ifølge Earth Institute of the University of Colombia.

Medisinene koster kun noen få dollar

– De nødvendige medisinene koster kun noen få dollar, men lokalbefolkningen har ikke råd til det, forklarer Halldórsson.

«De er rett og slett for fattige, eller så bor de i avsidesliggende områder der det ikke er sykehus eller leger.»

MALARIA-UN
Verdens malariadag.

Malaria er en livstruende, smittsom sykdom som spres til mennesker via noen typer mygg. Sykdommen er forårsaket av protozoan parasitter. Når en smittet mygg biter et menneske, kan det introdusere parasitten gjennom spytt som går inn i personens blod.

Til tross for at den både kan forebygges og kureres, fortsetter malaria å ha en ødeleggende innvirkning på folks helse og levebrød rundt om i verden. Symptomene varierer fra å være milde til livstruende. Milde symptomer inkluderer feber, frysninger og hodepine. Alvorlige symptomer inkluderer tretthet, forvirring, anfall og pustevansker.

MALARIA-UN
Bilde: Bright Vision.

Spedbarn, barn under 5 år, gravide, reisende og personer med HIV eller AIDS har høyere risiko for alvorlig infeksjon.

Verdens malariadag 2023 markeres under temaet «Time to deliver zero malaria: investere, innovere, implementere».

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19