Menneskerettighetsforkjempere: statsfiender?

0
672
UN Photo

UN Photo

NEW YORK/GENEVE, 29. OKTOBER, 2013 – Du husker kanskje Will Smith og hans rollefigur i filmen Enemy of the State fra 1998. I filmen blir Smiths rollefigur offer for overvåkning, drapstrusler og bilkrasj, fordi han vet for mye.

Virkeligheten i dag er at menneskerettighetsforekjempere oftere og oftere blir betegnet som ‘fiender av staten’, dette melder FN eksperten Margaret Sekaggya.

Menneskerettighetsforkjempere som arbeider på vegne av lokalsamfunn som har blitt påvirket av store og omfattende utviklingsprosjekter- eksempler på dette kan være byggingen av vannkraftverk, dammer, veier eller drift innen utvinningsindustrielle bransjer – blir oftere og oftere kategorisert som fiender av staten og motstandere av utvikling.

Menneskerettighetsforkjempere blir «trakassert, stigmatisert og kriminalisert for å gjøre sitt arbeidet,» sa spesialrapportøren for menneskerettighetsforkjempere Margaret Sekaggya, i en rapport til generalforsamlingen publisert på mandag. Hun påpeker at menneskerettighetsforkjempere ikke er imot utvikling: «Tvert imot å være imot utvikling, spiller menneskerettighetsforkjempere en viktig rolle i å videreføre den.» fortsatte Sekaggya.

«Det er avgjørende at lokalsamfunn og de som forsvarer deres rettigheter har muligheten til å delta aktivt, fritt og meningsfylt i analysen og vurderingen av prosjektdesign, planlegging, implementering, overvåkning og evaluering av utviklingsprosjekter,» sa Sekaggya. En slik deltagelse kan bidra til å uskadeliggjøre konflikter, la hun til.

En mangel på åpenhet og innsyn i omfattende utviklingsprosjekter øker sårbarheten til menneskerettighetsforkjemperne og de utsatte lokalsamfunn. Både staten og det privates troverdighet og legitimitet blir svært svekket i slike situasjoner.

«Det er avgjørende at de som ønsker å rapportere brudd eller bekymringer vedrørende menneskerettighetene har muligheten til dette,» sa spesialrapportøren, mens hun påpekte at private bedrifter og investorer, så vel som stater, kan bidra i arbeidet med å sørge for ansvarliggjøring.