Startskudd for konferanse om våpenhandelsavtalen

0
613
arms

arms

Frem til 27. juni vil FN være åsted for det største og potensielt viktigste foretagendet noensinne innen regulering av konvensjonelle våpen.

Forhandlingene vil utføres av FNs 193 medlemsstater, som møtes i New York for å forhandle om det som ses på som det viktigste initiativet noensinne vedrørende regulering av konvensjonelle våpen i De forente nasjoner. I tillegg deltar hundrevis av representanter fra ikke-statlige organisasjoner, offentlige interessegrupper, våpenindustrien, media og mellomstatlige organisasjoner.

Målet er å søke enighet om standarder for å avgjøre hvorvidt en våpeneksport burde gis klarsignal, vanskeliggjøre bruk av våpen i konflikter og ved menneskerettighetsovergrep, å komme på avveie i konfliktområder og illegale markeder, og inn i grepet til terrorister, krigsherrer, dopsmuglere og forbryterkarteller.

Å sette standarder innen dette ganske sensitive emnet – med sentrale sikkerhetsmessige og økonomiske interesser på spill – har aldri vært forsøkt tidligere.

FN-konferansen om våpenhandelsavtalen utgjør kulminasjonen av en forberedelsesprosess som har strukket seg over fem år, lagt til rette for av FNs kontor for nedrustningssaker, UNODA, og avdelingen for generalforsamlingen og konferanse-håndtering, DGACM.

I alle deler av verden har den enkle tilgangen til våpen og ammunisjon ført til menneskelig lidelse og politisk undertrykkelse, så vel som kriminalitet og terror blant sivilbefolkninger. Skjødesløse overføringer av konvensjonelle våpen kan gjøre sikkerheten i en region ustabil, muliggjøre overtramp av sikkerhetsrådsforanstaltede våpenembargoer og bidra til menneskerettighetsovergrep. Særlig vesentlig er det at investeringer frarådes og utviklingen avbrytes i land som gjennomgår konflikter og voldsbølger, noe som påvirker deres evne til å nå FNs tusenårsmål.

Mellom 1990 og 2005 tapte 23 afrikanske land det som anslås å være 384 milliarder dollar som et resultat av væpnede konflikter, muliggjort av overføringer av ammunisjon og våpen. 95 prosent av disse kom fra utenfra Afrika.

”Vi må agere samlet. Verden er overbevæpnet og freden er underfinansiert. Militære utgifter øker. I dag er beløpet på over en trillion dollar i året. Og globalt har 60 år med FN fredsbevarende operasjoner kostet mindre en seks ukers nåværende militærutgifter,” sa Ban Ki-moon i sin åpningstale. ”Et vedtatt sett standarder for våpeneksport kan, sammen med streng nasjonal lovgiving, bidra til at alt dette endres. Men det vil gjøre enda mer – det vil forbedre vår evne til å levere på alle fronter: fra å fremme sosial og økonomisk utvikling til å støtte fredsbevaring og fredsbygging; fra å monitorere sanksjoner og våpenembargoer til å beskytte barn og sivile; fra å fremme kvinners deltakelse til å fremme rettssikkerheten. En solid våpenhandelsavtale kan gjøre en forskjell for millioner av mennesker som lever med usikkerhet, nød og frykt.

Vil du vite mer om FNs arbeid for å agere vertskap for denne viktige avtalen, besøk konferansenettsiden. Oppdateringer gis også av FN-sekretariatets informasjonsavdeling på FNs Facebook-side og på Twitter @UN samt @ATT_Conference