Se videoer fra hele verden

0
741
alt

alt

FNs åtte tusenårsmål omfatter temaer som berører oss alle. Mat, utdannelse, helse, rent vann og likestilling er noen av dem. I 2000 lovte verdens ledere å nå tusenårsmålene innen 2015. Mens verdens ledere forbereder seg til toppmøte om tusenårsmålene 20-22 september i New York, har det blitt lansert et video prosjekt som viser hvordan ti vanlige  mennesker er berørt av temaene som tusenårsmålene omhandler. Hver video varer i ca 2 minutter og forteller livshistorien til mennesker i Rwanda, Kenya, Egypt, India, Filippinene, Tyskland, Spania, Canada og USA. Videoene illustrerer at FNs tusenårsmål ikke kun berører de fattigste i verden, men påvirker mennesker over hele kloden.

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult – video fra New Guinea og Canada
  2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn- video fra India og Tyskland
  3. Fremme likestilling og styrke kvinners stilling – video fra Rwanda og Kenya
  4. Redusere barnedødeligheten – video fra Filippinene og Spania
  5. Sikre en miljømessig bærekraftig utvikling – video fra Egypt og USA