Generalsekretærens budskap på menneskerettighetsdagen

0
631
alt

 DE FORENTE NASJONER

alt

10. desember 2010

Menneskerettighetene legger grunnlaget for frihet, fred, utvikling og rettferdighet – FNs kjerneverdier. Lovverk som beskytter og fremmer menneskerettighetene er essensielt. Men ofte skyldes fremskritt modige menn og kvinner som kjemper for sine og andres rettigheter. Årets feiring av menneskerettighetsdagen dedikeres til disse menneskerettighetsforkjemperne. 

Menneskerettighetsforkjemperne er ingen homogen gruppe. De består av mennesker fra samfunnsorganisasjoner, journalister eller enkeltindivid som arbeider på egenhånd. Men de er alle engasjert i arbeid som omhandler å avdekke urett, beskytte de svake og sårbare i samfunnet, og få bukt med straffefritak. De gjør seg sett og hørt og dedikerer sitt arbeid til frihet for alle og respekt for menneskeverd.  

Menneskerettighetsforkjempere spiller en viktig rolle i bekjempelsen av diskriminering. De etterforsker lovbrudd og hjelper ofre.Arbeidet de utfører innebærer ofte stor risiko. Menneskerettighetsforkjempere opplever trakassering, usakkelige oppsigelser, og tilfeldig fengsling. I mange land blir de torturert, mishandlet, og drept. Deres familier og venner opplever også trakassering og fornærmelser. 

Kvinnelige menneskerettighetsforkjempere er særlig sårbare og trenger ekstra mye støtte.

Menneskerettighetsdagen er en dag vi hyller menneskerettighetsforkjempernes mot og prestasjoner verden over, og forplikter oss til å gjøre mer for å beskytte dem og deres arbeid

Stater bærer hovedansvaret for beskyttelsen av menneskerettighetsforkjempere. Jeg oppfordrer alle stater til å sikre ytringsfrihet og organisasjonsfrihet slik at menneskerettighetsforkjemperne kan fortsette sitt arbeid.

Når deres liv er i fare, er vi alle i fare.

Når deres stemmer blir ignorert konstituerer det en trussel mot rettferdighet.

La oss i dag, på menneskerettighetsdagen, bli inspirert av de menneskene som arbeider for å gjøre verden til et mer rettferdig sted. Alle mennesker uavhengig av bakgrunn, erfaring eller udanning kan bli en menneskerettighetsforkjemper. 

La oss bruke den makten.

La oss alle arbeide for å beskytte menneskerettighetene.