Internasjonal dag mot atomprøvesprenging – ny merkedag i FN-kalenderen

0
779

19. februar 2010

 

nullMed ønske om å øke den offentlige oppmerksomheten rundt konsekvensene av atomprøvesprenging, har FNs generalforsamling vedtatt at den 29. August blir en internasjonal dag mot prøvesprengingene. Den nye merkedagen er nødvendig for å minne om viktigheten av å fremme fred og sikkerhet – et viktig arbeidsområde for FN, som også har en sentral plass i FN-pakten.

I presentasjonen av den nye merkedagen understrekes det at alt må gjøres for å slutte med atomprøvesprenginger, med det formål å hindre ødeleggende og skadelige virkninger på mennesker og miljø. I tillegg er en stopper av atomprøvesprenging et av de viktigste måtene å skape en verden uten kjernevåpen  – et mål som også inngår i FNs syv strategiske prioriteringer for 2010.

Generalforsamlingen utrykker glede over den positive stemningen i det internasjonale samfunnet den siste tiden i arbeidet mot en atomfri verden, og vektlegger at regjeringer, mellomstatelige organisasjoner, sivilsamfunnet, den akademiske verden og massemediene spiller en avgjørende rolle for at målene skal innfris.