Generalsekretærens budskap på verdens turistdag 27. september 2010

0
639
alt

FORENTE NASJONER

alt

27.september 2010

Jeg setter stor pris på at Verdens Turistorganisasjon har valgt å feire verdens turistdag under temaet ”Turisme og naturmangfold”.

Tiltross for utallige globale oppfordringer om å beskytte jordens arter og miljøet, ser man at naturmangfoldet forringes dag etter dag. Dette er grunnet menneskers aktiviteter. År 2010 – Det Internasjonale året for naturmangfold- gir oss en unik mulighet til å fokusere på bevaring av naturen. Naturmangfold fører med seg velstand, helse og gode leveforhold for mennesker verden over.

Turisme og naturmangfold er sammenvevd. Millioner av mennesker reiser hvert år for å oppleve naturen og dens vidundere. Inntektene fra turisme kan investeres i tiltak som bevarer naturen, og som bidrar til økonomisk vekst. Bærekraftig turisme kan øke bevisstheten både blant turister og lokalsamfunn om viktigheten av naturmangfold i hverdagen.

Gjennom prosjekter som ”Bærekraftig Tursime – Bekjemp Fattigdom” og deres samarbeid med FN, nasjonale turistforeninger og privat sektor bidrar Verdens Turistorganisasjon til å belyse sammenhengen mellom turisme, fattigdom og naturmangfold. Turistsektoren blir i økende grad klar over hvilket ansvar de har, og det er flere tiltak de kan iverksette for å bidra til bevaringen av naturmangfoldet: Organisere gruppeutflukter for å minimere forstyrrelsen av miljøet og kjøpe utstyr fra bærekraftige produsenter er noen av dem. 

På verdens turistdag berømmer jeg turistsektoren for deres økende bevissthet rundt bevarelsen og beskyttelsen av naturmangfoldet, og jeg oppmuntrer alle våre partnere til økt fokus på bærekraftig utvikling, og iverksettelsen av flere tiltak.