GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ VERDENSDAGEN FOR BEKJEMPING AV ØRKENSPREDNING OG TØRKE 17.JUNI

0
631

17. juni 2008

Temaet for årets Verdensdag for bekjemping av ørkenspredning og tørke er ”bekjemping av utarming av landområder for et bærekraftig jordbruk”. Temaet minner oss på betydningen av jord, den er en verdensomspennende arv som mennesket ikke kan leve uten. Utarming av landområder påvirker en betydelig del av verdens dyrkede mark, og påvirker dermed direkte menneskers velferd og lands økonomiske utvikling. Det skaper økonomiske tap i jordbruket, forstyrrer lokale og regionale matmarkeder og skaper sosial og politisk ustabilitet.

Ettersom befolkningen vokser, og kravet for jordbruksproduksjon øker, kollapser tradisjonelle måter å administrere jorda på. Dette forverres ytterligere av at en tar i bruk nye metoder, som monokultur, hvor man dyrker det samme på samme sted år etter år. Mer og mer av den gode jorda blir tatt i bruk, uten hensyn til konservering, og fattige bønder og gjetere blir tvunget ut på næringsfattig jord. Utarming av jord påvirker særlig kvinner sterkt, fordi de tradisjonelt arbeider innen jordbruk – de planter, bearbeider, forvalter og selger det meste av maten og andre naturlige ressurser.

Disse temaene dekkes av FNs konvensjon for bekjemping av ørkenspredning, som binder sammen fattigdomsreduksjon og beskyttelse av økosystem i tørre områder. Konvensjonen er det eneste juridiske internasjonale rammeverket for å gjøre tørr og utarmet jord brukbar igjen, og kan være en langvarig løsning for å produsere mer mat for flere mennesker. Denne ubrukte jorda kan også brukes til biobrenselproduksjon, og slik sett tilby nye fordeler og muligheter for innbyggerne i disse områdene.

Tiden er kommet for at det internasjonale samfunnet anerkjenner at tørrområdene og de næringsfattige jordområdene, der nesten halvparten av verdens fattige bor, ikke er tapt land. De er heller potensielle områder for produksjon til både mat- og energibehov. La oss fornye vår forpliktelse til å stoppe utarmingen av jord og ørkenspredning. La oss sikre at 10-års strategien som ble innført i Madrid i fjor fremdeles støttes og gjennomføres. På denne dagen for bekjemping av ørkenspredning og tørke, la oss igjen hengi oss til dette oppdraget.