Global matkrise kan gi sikkerhetspolitiske følger

0
646

Ban Ki-moon oppfordrer til umiddelbare og langsiktige tiltak for å forebygge matkrisen.

14. april 2008 – Generalsekretær Ban Ki-moon understreket i dag behovet for umiddelbare og langsiktige løsninger for å takle den økende globale matkrisen. Han advarer om at millioner av mennesker kan bli tvunget dypere inn i fattigdom, og at dette vil kunne gi sikkerhetspolitiske følger.

“Tilgjengeligheten på mat verden over er nede på et alarmerende nivå,“ uttalte han ved et møte i New York som samlet FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), Bretton Woods institutions, Verdens handelsorganisasjon (WTO), samt FNs konferanse for handel og utvikling (UNCTAD).

“Vi trenger mer enn nødløsninger som kun tar hånd om presserende behov, som å avverge hungersnød. Vi har også behov for en langsiktig økning i kornproduksjonen", sa Ban og siterte Verdensbanken som mener at den bratte prisøkningen kan bety “sju tapte år” i kampen mot global fattigdom.

Generalsekretæren oppfordret så til å etablere en enighet om hvordan man best kan utvikle finansiering, som vil kunne lede til en mer stabil og forutsigbar utnyttelse av ressurser i utviklingsland.

Klikk her for å lese mer.