Grønland: naturressurser som nøkkel til internasjonal anerkjennelse

0
811
Grønlandsk landskap.

Grønlandsk landskap.

Verdens største øy kan bli verdens første uavhengige urfolksland i moderne tid hvis letingen etter olje, gass og mineraler bærer frukter.

Formannen for Grønlands landsstyre ”Naalakkersuisut”, og dermed Grønlands regjeringssjef, Kuupik Kleist, har erklært at regjeringen vil søke uavhengighet fra Danmark når den økonomiske situasjonen tillater det. I en selvbestemmelsesavtale med Danmark i 2009 ble grønlenderne anerkjent som et egenartet folk med rett til selvbestemmelse, og gitt større kontroll over eventuelle oljefunn.

Avtalen kan i realiteteten fungere som et veikart for uavhengighet hvis og når de 57.000 grønlenderne blir selvhjulpne. Inntil videre er de avhengige av bevilgninger over Danmarks statsbudsjett. Grønland har vært en del av det danske kongerike i 300 år, men ble tilkjent begrenset suverenitet da hjemmestyret ble etablert i 1979.

Om uavhengigheten blir en realitet eller ei gjenstår å se, men sikkert er at prosessen har gitt grønlenderne selvtillit. På den nylige FN-konferansen om bærekraftig utvikling, Rio+20, uttalte Kleist at Grønland ”taler urfolkets sak” og vil fortsette å støtte andre urbefolkninger.
“Det er fordi vi ikke har glemt vennskapet vi deler med andre urbefolkninger rundt om i verden,” skrev Kleist, og la til at Grønland har latt seg inspirere av andre urbefolkninger da de etablerte sitt selvstyre.

“Mange av verdens urbefolkninger anser Grønland som et pionerland. Vårt utmerkede samarbeid med Danmark har betydd at vi blir hørt når vi vil hjelpe til med å forbedre rettighetene og forholdene til andre urbefolkninger. ”

Hvis andre urbefolkninger ser mot Grønland, kan det samme sies om verden som sådan. I løpet av de siste månedene har statsministeren til de 57.000 grønlenderne møtt noen av verdens mektigste statsmenn, deriblant USAs utenriksminister Hillary Clinton, Europakommisjonens president José Manuel Barroso og Kinas president Hu Jintao, den siste da han besøkte Danmark i juni 2012 .

”Hvilke stats- og regjeringsoverhoder har slike privilegier? Tatt i betraktning at Grønland ikke er et land, er dette rett og slett unikt,” sier Damien Degeorges, som er fortfatter av “The Role of Greenland in the Arctic”. “Det viser også hvordan naturressurser kan være en nøkkel til internasjonal anerkjennelse.”

Den grønlandske regjeringssjefen Kleist er klar over dette når han skriver at ”Det fremgår av FNs erklæring om urfolks rettigheter at urfolk har rett til å kontrollere sine egne liv, sitt land, og måten de lever livene sine og vil utvikler seg på. Men i realiteten er det få steder i verden hvor urfolk selv kan bestemme.” Dagens utvikling tatt i betraktning kan det virke som Grønland utgjør unntaket fra den regelen.