FNs visegeneralsekretær advarer mot å stoppe bistanden til Afghanistan

0
302
Amina-Mohammed-Un-Staff
Visegeneralsekretær Amina Mohammed (stående) henvender seg til FN-ansatte i Kabul. Foto: FN-foto/Mohammad Akram Darwish.

FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed er imot å kutte bistanden til Afghanistan som et svar på Talibans politikk overfor kvinner og jenter. Amina Mohammed og Sima Bahous, lederen av UN Women, møtte senior EU-tjenestemenn i Brussel tidligere denne uken, etter deres fire dager lange oppdrag i Afghanistan. Oppdraget i Afghanistan bestod blant annet av å samarbeide med Taliban-ledere, landets de facto myndigheter, i tillegg til å understreke FNs solidaritet med det afghanske folket.

UN-Amina-Mohammed-Sima-Bahous-arrival-Kabul
Amina Mohammed og Sima Bahous ved ankomst til Kabul. FN-foto/Mohammad Akram Darwish.

Å stå opp for rettighetene til kvinner og jenter

Under sitt opphold i Brussel møtte de to høyeste kvinnelige FN-tjenestemennene en gruppe europeiske journalister organisert av UNRIC, FNs regionale informasjonssenter for Vest-Europa.

UN-Women's-Sima Bahous-Amina-Mohammed
UN Women’s generaldirektør Sima Bahous og FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed møtte utvalgt presse i Brussel.

«Jeg tror at en beslutning om å stoppe humanitær bistand ikke ville være den rette, fordi millioner ville lide og vår jobb er å støtte kvinner og jenter i Afghanistan. Jeg vil ikke at Taliban skal lykkes med å sette dem i en enda dårligere posisjon enn de er i dag. Dette vil bety at vi mister liv», sa Mohammed.

I møter med myndighetene i Afghanistan formidlet FN-delegasjonen umiddelbart alarmen over den nylige utlyste forskriften som forbyr kvinner å jobbe for ikke-statlige organisasjoner, som fulgte påbud om å stenge universiteter og ungdomsskoler for kvinnelige studenter. Kvinner og jenter har også blitt utestengt fra de fleste offentlige steder og arbeidsrelaterte områder. I tillegg til dette har de begrenset bevegelsesfrihet.

Etter at mange hjelpeorganisasjoner måtte stanse operasjoner, kunngjorde Talibanstyret noen unntak fra forbudet mot kvinners arbeid for frivillige organisasjoner. Disse unntakene tillater kvinnelige helsearbeidere å fortsette å utføre sitt livreddende arbeid.

«Husk at siden de tiltrådte har de aldri omgjort et påbud. De har gjort unntak og noen ganger har unntakene utvannet påbudene deres. Vi håper vi kommer til å få så mange unntak at det nøytraliserer dem, og at vi går tilbake til kvinner og jenter i utdanning og på arbeidsplassen, sa FNs nestleder.

«Vi må trekke en fin linje mellom å holde på prinsippene og presse så langt vi kan for å skape disse unntakene, som vi har gjort for kvinner. Vi må holde oss til linjen om at vi ikke skal erstatte noen kvinner med menn. Men det betyr ikke at vi slutter å levere tjenester i Afghanistan, som jeg vil fraråde at vi gjør,» la Mohammed til.

Viktige tjenester rammes

Sima Bahous, administrerende direktør for UN Women, påpekte at det var vanskelig å levere tjenester uten kvinnelig personalstyrke.

«Det er ikke lett å levere nå fordi 93 % av de ansatte i de frivillige organisasjonene som skal levere tjenester til kvinner, jenter og lokalsamfunn selv er kvinner. Hvis de ikke får jobbe, ikke får levere tjenester, vil to ting skje: nummer en, tjenester vil ikke nå kvinner; og for det andre vil ikke tjenester nå familier generelt, sa Bahous.

FN og dens partnere, inkludert nasjonale og internasjonale ikke-statlige organisasjoner, hjelper mer enn 25 millioner afghanere som er avhengige av humanitær hjelp for å overleve.

Amina-Mohammed-Taliban-Amir-Khan-Kabul-UN-Women-Sima-Bahous
Amina Mohammed (i midten till venstre) møter Taliban og utenriksminister Amir Khan Muttaqi, i Kabul, Afghanistan. Hun reiste sammen med UN Womens administrerende direktør Sima Bahous. Foto: UN Photo/Mohammad Akram Darwish.

Visegeneralsekretæren: liv står på spill

«Det er en virkelighet som ikke er særlig hyggelig, og så har vi en annen virkelighet, som innebærer kvinner og barn som kommer til å dø hvis vi ikke gir dem disse tjenestene. Det er minus 20 graders temperaturer; det er mennesker som virkelig ikke vet hvor de skal få neste måltid fra; og mange problemer for kvinnelige husholdninger. Ett tapt liv er ett for mye, og vi må finne ut hvordan vi kan få mer støtte fra det internasjonale samfunnet, i avtale med regionen, for å presse på for at noen av disse forskriftene skal trekkes tilbake av Taliban.»

Internasjonal konferanse om kvinner og jenter

Mohammed kunngjorde planer om en FN-konferanse om kvinner og jenter i den muslimske verden i mars 2023 i samarbeid med UN Women og Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC).

«Vi håper å ha en internasjonal konferanse for å se hva vi kan gjøre for å skape bedre forståelse av hva islam faktisk handler om og hvordan den opprettholder kvinners rettigheter i utdanning og på arbeidsplassen. Målet er å deretter håndtere noen av disse problemstillingene».

Besøket til Afghanistan var en del av en en rekke konsultasjoner på høyt nivå i Afghanistan, Persiabukten og Asia. Delegasjonen møtte ledelsen for OIC, grupper av afghanske kvinner i Ankara og Islamabad, og en gruppe ambassadører og spesialutsendinger til Afghanistan, basert i Doha.