Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for verdensbefolkningen

0
727

Den internasjonale dagen for verdensbefolkningen er en anledning til å fokusere på den frigjørende virkningen likestilling mellom kjønnene har, og det faktum at respekt for denne menneskerettigheten kommer alle til gode – både menn, kvinner, gutter og jenter.

Likestilling mellom menn og kvinner er et ledende prinsipp hos Forente Nasjoner og er nedfelt i FN-pakten. Det er også sentralt i forhold til de verdensomspennende forsøkene på å frigjøre folk fra frykt og nød, noe nasjonene ble enige om i tusenårserklæringen og tusenårsmålene. På den Internasjonale befolkningskonferansen i 1994 ble likestilling og kvinners frigjøring sett på som mål i seg selv og som en hjørnestein innen utvikling. Likestilling går hånd i hånd med investering innen utdanning, økonomiske muligheter og reproduktiv helse, og tilsammen er dette en mektig drivkraft for å løfte millioner ut av fattigdom.

Når diskriminering hindrer reell likestilling har det alvorlige konsekvenser. Millioner av jenter er ”forsvunnet” fra verdens befolkning fordi foreldrene foretrakk guttebarn. Flere jenter enn gutter går glipp av skolegang og blir nektet retten til utdanning, og dermed også nøkkelen til et bedre liv og en vei ut av fattigdommen de bor i. Fattigdom, kjønnsdiskriminering og vold nærer opp under AIDS-epidemien, og antallet kvinner og tenåringsjenter som nylig har blitt smittet stiger i alle regioner. I enkelte deler av verden er det en alarmerende høy dødelighet blant mødre i forbindelse med barnefødsel, og dette fratar barn mors kjærlighet og omsorg.

Tross alle disse enorme utfordringene, eller gjerne nettopp på grunn av dem, mobiliserer kvinner over hele verden for å sikre deres rettigheter, og viktige fremskritt har blitt oppnådd. Globale og nasjonale debatter om menneskerettigheter og menneskelig utvikling fokuserer på temaer som likestilling mellom kjønnene og kvinners frigjøring. Mange land vedtar lover og retningslinjer som forbedrer kvinners rettigheter, og støtter tjenester for å forbedre og beskytte kvinners helse. Flere kvinner deltar i politikk, og flere menn tar ansvar for å bidra til forandring i fellesskap.

La oss på verdens befolkningsdag beslutte å frigjøre og styrke kvinner og jenter ved å forplikte oss til likestilling mellom kjønnene. Og la oss huske at ethvert samfunn som ønsker å overkomme fattigdom, sult, væpnet konflikt og sykdom må benytte seg av mulighetene og bidragene til alle dets medlemmer.