Haster med tiltak for å få slutt på den humanitære krisen i Haiti

Det karibiske landet Haiti står overfor en humanitær krise. Dette har fått FN-sjef António Guterres til å igjen etterlyse tiltak for å lindre innbyggernes lidelser.  

Haiti står for tiden overfor en alvorlig humanitær krise preget av vold, ustabilitet og fattigdom. Væpnede gjenger har omringet hovedstaden Port-au-Prince og bruker kidnappinger og seksuell vold som våpen for å terrorisere hele lokalsamfunn. Dette har ført til en kraftig økning i antall mennesker på flukt.

Den alvorlige sikkerhetssituasjonen har i stor grad begrenset tilgangen til utdanning, mat, vann, helsetjenester og andre viktige tjenester, noe som forverrer den allerede store fattigdommen og matusikkerheten i landet.

barn-haiti-spiser-mat-WFP
Barn i Haiti spiser et måltid som en del av Verdens matvareprograms (WFP) skolematprogram. Til sammen 4,9 millioner mennesker i Haiti – nesten halvparten av landets befolkning – opplever høy grad av akutt matusikkerhet. © WFP/Jonathan Dumont.

En historie med utfordringer 

Haiti har slitt med en rekke kriser i årenes løp, noe som har gjort den nåværende situasjonen enda mer akutt. Landet har en lang historie med politisk ustabilitet, økonomiske utfordringer og naturkatastrofer, noe som gjør befolkningen sårbar og gjør det vanskelig å bryte ut av den onde spiralen av lidelse.   

Det ødeleggende jordskjelvet i 2010 og de påfølgende orkanene har ytterligere svekket landets infrastruktur og forsterket fattigdommen.

Haiti-kvinne-vasker
En kvinne på flukt fra volden i Haitis hovedstad Port-au-Prince vasker klær i en bypark. © UNICEF.

Tre viktige innsatsområder  

I sin appell understreket Guterres behovet for tiltak på tre fronter: humanitær støtte, forsterkning av sikkerheten og politiske løsninger.  

Humanitær støtte  

Haiti har et akutt behov for humanitær støtte for å dekke befolkningens umiddelbare humanitære behov.   

FNs humanitære responsplan, som krever 720 millioner amerikanske dollar eller rundt 7,4 milliarder norske kroner for å hjelpe mer enn tre millioner mennesker, er bare finansiert 23 prosent. Det internasjonale samfunnet oppfordres til å fylle dette økonomiske gapet umiddelbart for å kunne gi livsnødvendig hjelp.

FN-Haiti-António Guterres-pressekonferanse
FN-sjef António Guterres besøkte Haiti i slutten av juni. Her fra en pressekonferanse under besøket i Port-au-Prince. © Oldy Joël Auguste/BINUH

Forsterkning av sikkerheten

Generalsekretæren oppfordret FNs sikkerhetsråd og relevante land til å legge forholdene til rette for at en multinasjonal styrke kan settes inn for å bistå det haitiske politikorpset, slik den haitiske regjeringen har bedt om. Han understreket at denne styrken bør være en robust sikkerhetsstyrke, ikke et militært eller politisk oppdrag, som arbeider sammen med det haitiske politiet for å bekjempe og oppløse gjenger og gjenopprette sikkerheten. 

I tillegg understreket han behovet for finansiering, opplæring og utstyr for å støtte politistyrkens arbeid med å gjenopprette statens autoritet og grunnleggende tjenester.  

Politiske løsninger  

Når det gjelder politiske løsninger, er langvarig og inkluderende politisk innsats avgjørende for å få bukt med krisen i Haiti. 

Gjenopprettelsen av demokratiske institusjoner og en levedyktig valgordning er avgjørende for å oppnå stabilitet. FNs generalsekretær oppfordrer alle sosiale og politiske aktører i Haiti til å trappe opp innsatsen for å finne en nødvendig politisk løsning. 

Les også: Forverret sultkrise i Tigray

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19