Hovedpunkter fra generalsekretærens tale til FNs menneskerettighetsråd

0
776
FOTO: UN Photo/Mark Garten

I dag oppfordret FNs generalsekretær António Guterres til handling for å styrke menneskerettighetene i en tale til FNs menneskerettighetsråd i Genève.

«Jeg har kommet til FNs menneskerettighetsråd – selve sentrum for internasjonal dialog og samarbeid for fremming av menneskerettighetene – for å oppfordre dere til handling,» sa Gueterres, «Og jeg har kommet nå – samme år som FN feirer sitt 75-årsjubileum – fordi menneskerettighetene er under angrep».

«Mennesker blir etterlatt. Frykten vokser og skillelinjene blir større. Noen ledere utnytter folks bekymringer for å utvide avstanden mellom mennesker til bristepunktet. En pervers politisk lek med tall har bredt om seg: å skape splid mellom mennesker for stemmenes skyld,» fortsatte han.

I talen sa Gueterres at han i sin oppfordring skilte ut særlig syv områder «hvor en samlet innsats kan oppnå et kvantesprang i utviklingen eller unngå en tilbakegang».

  • Rettigheter utgjør selve kjernen i bærekraftig utvikling

«Brorparten av bærekraftsmålene og -delmålene samsvarer til juridisk bindende menneskerettighetsforpliktelser som alle medlemsland har forpliktet seg til å følge».

  • Rettigheter i krisesituasjoner

“La meg også understreke at selv nødvendige tiltak rettet mot bekjempelse av terror ikke må gå på akkord med menneskerettighetene. Hvis dét er tilfelle, vil kontraterroristtiltak være kontraproduktive».

  • Likestilling og like rettigheter mellom kjønnene

«Arbeidet starter innomhus. 1. januar – for første gang i FNs historie – oppnådde vi en lik kjønnsfordeling blant våre under- og assisterende generalsekretærer – 90 kvinner og 90 menn».

  • Deltagelse i det offentlige rom

«Vi skal utforme en systemomfattende strategi som for å promotere og beskytte det offentlige rom, samt øke innsatsen for å styrke sivilsamfunnet».

  • Rettighetene til fremtidige generasjoner

«Klimakrisen er den største trusselen menneskeheten står ovenfor, og den setter allerede menneskerettighetene under press verden over».

  • Kollektiv samhandling

«Vi trenger en mer inkluderende multilateralisme med et bredere nettverk, som har menneskerettighetene som hovedfokus».

  • Nye innsatsområder for menneskerettighetene