FN-ekspert uttrykker bekymring for USAs anti-terror politikk

0
648

Den uavhengige FN-eksperten Martin Scheinin fremhever USAs rolle som foregangsland innen sikkerhet og menneskerettigheter, men kritiserer noen av skrittene landet har tatt i kampen mot terrorisme. Han uttrykker bekymring for fangene i Irak, Afghanistan og på Guantanamo Bay, og de militære ad-hoc domstolene og de ”forbedrede forhørsteknikkene’ USA har tatt i bruk.

Under sitt USA-besøk fra 16. til 25. mai så han bekymringsverdig utvikling i immigrasjons- og flyktningepolitikken, i profilerings- og samfunnsopplysningsarbeidet, og i innenriksovervåkningen og pressefriheten. ”På tross av de lange tradisjonene i USA der respekt for rettssystemet og individuelle rettigheter har stått sentralt, har mekanismene i konstitusjonen som beskytter disse blitt fjernet eller svekket siden 11. september,” uttaler Scheinin.

Scheinin ble invitert av USAs regjering etter at han hevdet at lovene som har blitt vedtatt siden 11. september 2001, bryter med landets forpliktelser overfor internasjonale avtaler om menneskerettigheter og internasjonal rett. Han holder fast ved sitt opprinnelige inntrykk også etter besøket og ber president George Bush innstendig om å følge opp sine uttalte intensjoner om å stenge basen på Guantanamo Bay og sikre rettferdig behandling av militære fanger.

”Dette besøket er et skritt videre i prosessen for å gjenopprette USAs rolle som et positivt eksempel på en stat som respekterer menneskerettigheter, også i kampen mot terrorisme,” sier han samtidig som han avviser at USA er en menneskerettighetsfiende. ”Dette er et land som fortsatt har en god del å være stolt av.”

Scheinins rapport skal leveres til menneskerettighetsrådet før den blir tilgjengelig for allmennheten.