Høynivåkonsultasjoner for å styrke partnerskapet mellom UNRWA og Norge

Visekommissær for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA), Leni Stenseth, besøkte Oslo 13. februar for å holde organisasjonens første høynivåkonsultasjon med Norge. Målet med konsultasjonen er å styrke det langvarige partnerskapet mellom Norge og UNRWA ytterligere.

Under oppdraget sitt diskuterte visekommissær, Leni Stenseth, og Norges statssekretær, Erling Rimestad, nye samarbeidsmuligheter til støtte for palestinske flyktninger.

UNRWA-Norway
Visegeneralkommissær Leni Stenseth møter Norges statssekretær, Erling Rimestad, i Oslo for å diskutere nye veier for samarbeid til støtte for palestinske flyktninger. Foto: Utenriksdepartementet

Stenseth bemerket at UNRWA sliter med å fortsette å levere utdanning, helse og sosiale tjenester av høy kvalitet i en svært utfordrende politisk, operasjonell og økonomisk sammenheng. – Etter hvert som vi beveger oss fremover i organisasjonens arbeid med å modernisere driften og bli mer effektive, trenger vi politisk vilje og kollektiv innsats for å sikre at UNRWA har tilstrekkelige ressurser til å levere på sitt mandat. Den fleksible finansieringen fra Norge har hatt stor betydning for vår evne til å møte finansielle utfordringer. Jeg håper Norge fortsatt vil være en sterk alliert av UNRWA og en støttespiller for den menneskelige utviklingen av palestinske flyktninger.

Bekymringer rundt den økonomiske situasjonen

Statssekretær Erling Rimestad la til at han er dypt bekymret for UNRWAs økonomiske situasjon. – Å sikre at UNRWA har nok midler til å tilby utdanning, mat og helsetjenester er viktig for stabiliteten i Midtøsten. Norge vil fortsatt være en sterk støttespiller for UNRWA, og vi er i ferd med å overføre årets bevilgning. Vi vil også fortsette arbeidet med å mobilisere finansiering fra andre givere.

UNRWA-palestine-children
Palestinske barn. Foto: UNRWA

Møtet ble etterfulgt av høynivåsamtaler med norske tjenestemenn for å utveksle synspunkter på hvordan samarbeidet kan forbedres. Diskusjonene fokuserte på organisasjonens nåværende situasjon og visjonen den har for fremtiden, samt viktigheten av flerårig fleksibel finansiering. Stenseth presenterte også byråets strategiske plan (2023-2028). Videre delte hun noen av de viktigste reformene og moderniseringsinitiativene, blant annet om digitalisering, tilsynstiltak og bærekraftige finansieringsreformer.

15. februar deltar visekommissæren i en diskusjon om UNRWAs politiske og økonomiske utfordringer i samarbeid mellom Institutt for fredsforskning (PRIO) og Chr. Michelsens Institutt (CMI).

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19