75 måter FN gjør en forskjell på: Bistår palestinske flyktninger (15/75)

0
784

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Akkurat som et samlet verdenssamfunn har arbeidet for å oppnå varig fred mellom israelere og palestinere, har FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) gitt bistand til fire generasjoner med palestinere i form av utdanningstilbud, helsetjenester, sosiale tjenester, mikrofinanisering og nødhjelp. I dag tilbyr UNRWA bistand og beskyttelse til omkring fem millioner registrerte palestinske flyktninger i Midtøsten, og fungerer samtidig som deres talerør.

UNRWA har bidratt til velferden og den menneskelige utviklingen til fire generasjoner av palestinske flyktninger – altså mennesker definert som «personer hvis normale hjemplass var Palestina i perioden 1. juni 1946-15. mai 1948, og som mistet både hjem og levebrød i 1948-konflikten». Etterkommerne av mannlige palestinere, inkludert lovlig adopterte barn, kan også registreres som palestinske flyktninger og motta hjelp fra UNRWA.

Les mer her: https://www.unrwa.org/who-we-are?tid=86